Hoe vaak zal uw gemeente te maken krijgen met hitte, droogte of zware regenbuien in 2030, 2050 en 2100? En wat kan u als lokaal bestuur eraan doen?

Het antwoord op deze vragen vindt u op provincies.incijfers.be. Voortaan zijn deze klimaatcijfers (rapport klimaatscenario’s) en de maatregelen om de effecten van de klimaatverandering te milderen (rapport adaptatiemaatregelen) gebundeld in een scenariorapport per gemeente. Zo wordt onder andere de verharding, het waterbeheer en het landgebruik van per stad of dorp in kaart gebracht.

De gegeven zijn gebaseerd op de klimaatcijfers uit het Klimaatportaal Vlaanderen. Het Klimaatportaal geeft met interactieve kaarten de mogelijke klimaatverandering in Vlaanderen gedetailleerd in beeld en dat voor scenario’s tot 2050 en verder. De website visualiseert concreet o.m. hoe droogte en hittestress zullen evolueren, waar extra wateroverlast of overstromingen dreigen en welke gevolgen dit kan hebben voor kwetsbare bevolkingsgroepen, gebouwen, landbouw en natuur.

Meer nieuws?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u als gemeente via de nieuwsbrief wekelijks een update van actuele informatie binnen het omgevingsrecht.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!