Informatievergadering omgevingsvergunningsaanvraag kan ook na covid-19 nog digitaal

Omwille van Corona is het nu al mogelijk om informatievergaderingen over omgevingsvergunningen op elektronische wijze te houden. Maar dat regime is tijdelijk en de huidige procedure is eigenlijk niet gemaakt voor online-vergaderingen. Vandaar dat de regering met aparte regels komt voor digitale informatievergaderingen.

Informatievergadering
Gemeente, bevoegd bestuur en vergunningvrager moeten minstens één informatievergadering houden over een vergunningsaanvraag voor een klasse 1-inrichting die onderworpen is aan een milieueffect- of omgevingsveiligheidsrapportage (project-MER of OVR). En net als de gemeente, moet ook de provincie, in overleg met de vergunningvrager, minstens één informatievergadering organiseren over elk bovengemeentelijk mobiel of verplaatsbaar project met project-MER of OVR.

De uitnodigingen voor zo’n informatievergadering konden al digitaal verstuurd worden, maar vanaf nu kan ook de vergadering zelf digitaal verlopen. Dat kan bijvoorbeeld via een webinar of een You Tube-filmpje. De voorwaarden verschillen echter nogal van een vergadering ‘in levende lijve’.

Digitaal
Zo kan een digitale vergadering alleen gehouden worden gedurende de eerste 10 dagen van het openbaar onderzoek. Bij een live-vergadering kan dat gedurende de eerste 20 dagen van de 30 dagen dat een openbaar onderzoek duurt.

De digitale toelichting die de vergunningvrager geeft bij het project, moet online beschikbaar blijven tot het einde van het openbaar onderzoek.

En belangstellenden kunnen ook na de vergadering nog vragen stellen. Bijvoorbeeld via de chat of via mail. En dit tot 5 dagen na de informatievergadering. Alle vragen moeten 10 dagen voor het einde van openbaar onderzoek allemaal beantwoord zijn. De digitale vragen en antwoorden worden online geplaatst tot het einde van het openbaar onderzoek en worden mee opgenomen in het verslag van de vergadering, dat o.m. bestemd is voor de aanwezigen, de burgemeester en schepenen, de adviesinstanties en de afdeling bevoegd voor de veiligheids- en milieueffectrapportage. Wie dat wil, kan de digitale toelichting en digitale antwoorden gedurende het openbaar onderzoek ook altijd raadplegen op de gemeente.

De digitale informatievergadering wordt, net als de fysieke informatievergadering, aangekondigd via aanplakking, publicatie op de website van de gemeente, publicatie in dag- of weekbladen, en met een brief aan de betrokken eigenaars.

De nieuwe regels op de digitale informatievergaderingen gaan in op 23 oktober 2020.

Zie ook: artikel 25 OVB.