Op het vlak van proper en gezond oppervlaktewater is er nog heel wat werk voor de boeg in Vlaanderen. Daarom verlengt én verhoogt de Vlaamse Regering de financiële steun van lokale besturen voor de (her)aanleg van de rioleringsinfrastructuur. Minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde afgelopen woensdag aan dat de regering gespreid over de komende vijf jaar 700 miljoen euro voorziet. Dat is een verhoging van 50 miljoen euro in vergelijking met de vorige periode van 2017-2021.

Slechte cijfers

In heel wat Vlaamse gemeenten is een groot deel van de huizen nog niet aangesloten op de riolering en wordt het afvalwater nog steeds geloodst in een gracht of beek. De rioleringsgraad is Vlaanderen bedraagt 87,71% procent, waarbij enkele gemeenten ver onder het Vlaamse gemiddelde zitten. In sommige gemeenten is zelf slechts een kwart van de huishoudens aangesloten op de riolering. De kwaliteit van het oppervlakte is dan ook niet goed. Dit vormt een probleem, want tegen 2027 eist Europa dat de Vlaamse beken en rivieren zuiver zijn.

Beperkte lokale budgetten

Vorig jaar kondigde Demir reeds een eenmalig extra budget aan van 158 miljoen euro voor de rioleringsprojecten van lokale besturen die op korte termijn aangevat konden worden met de steun van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Lokale besturen zijn financieel beperkt om zware inspanningen te leveren voor de uit- en herbouw van hun rioleringsnetwerk. Om deze reden investeert Demir voor de periode 2022-2026 een bedrag van 700 miljoen euro in gemeentelijke rioleringsinfrastructuur via Aquafin. Dat is extra budget van 50 miljoen euro tegenover de vorige periode.

De minister van omgeving verduidelijkt:

Niet alleen zorgt het ontbreken van riolering voor onaanvaardbare situaties voor ons leefmilieu en de hygiëne, het is ook een slechte dienstverlening van de lokale besturen naar hun bewoners. Ik begrijp goed dat riolering duur is en dat je in verhouding weinig mensen bereikt, maar als bestuurder ben je het aan je bewoners en ons leefmilieu verplicht om hier sterk in te investeren. Daarom doet Vlaanderen ongeziene financiële inspanningen om lokale besturen te helpen bij die investeringen.

Lokaal Pact

Sinds 2008 neemt de Vlaamse overheid via het bovengemeentelijk investeringsprogramma extra gemeentelijke rioleringsprojecten over. De projecten worden bepaald door de VMM en beogen een maximaal ecologisch rendement na de investeringen op zowel gemeentelijk als bovengemeentelijk niveau. Met dit ‘Lokaal Pact’ neemt de Vlaamse overheid een groot deel van de investeringskosten door Aquafin voor zich. De stijging van het investeringsbudget die de Vlaamse Regering doorvoert is de grootste rioleringsinvestering via Aquafin ooit op vijf jaar tijd.

Meer nieuws?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u als gemeente via de nieuwsbrief wekelijks een update van actuele informatie binnen het omgevingsrecht.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!

Overige bronnen

Knack en VRT NWS