Heel wat steden en gemeenten willen graag hulp bieden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Om deze initiatieven te steunen zet het Departement Omgeving nog even de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw op een rij. Wij geven hier een samenvatting van de mogelijkheden om als lokaal bestuur noodopvang te organiseren.

Tijdelijke wooncontainers

Gezien de nood aan opvangplaatsen groeit, zal tijdelijke opvang in bestaande woningen vermoedelijk niet volstaan. Het plaatsen van tijdelijke constructies, zowel voor bewoning bedoeld, als voor andere functies (bv. keuken, eetplaats, onthaal en administratie voor personeel, ontmoetings- en ontspanningsruimte) kan een oplossing bieden. Normaliter vereisen deze constructies een omgevingsvergunning. Maar in een aantal gevallen kan een melding volstaan. Vooreerst, voorziet artikel 5/2 van het Meldingsbesluit in een mogelijkheid om tijdelijk verplaatsbare constructies voor bewoning te plaatsen, als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De algemene voorwaarden in artikel 4.2.2 VCRO en artikel 6 Meldingsbesluit blijven van toepassing. De melding kan niet geweigerd worden. De bevoegde overheid kan evenwel voorwaarden verbinden aan de melding.

Functiewijzigingen

Daarnaast biedt artikel 2 § 1 lid 3 van het Besluit vergunningsplichtige functiewijzigingen de mogelijkheid om de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed te wijzigen naar een hoofdfunctie die bestaat uit noodopvang, met een omgevingsvergunning. Dat kan voor een maximale termijn van 3 jaar.

Deze functiewijziging is onderworpen aan enkele voorwaarden. Vereist is o.m. dat het gaat om gegroepeerde opvang en dus niet bijvoorbeeld voor de opvang van slechts 1 gezin. Onder deze bepaling kan bijvoorbeeld een industriegebouw of hotel tijdelijk ingericht worden als noodopvang voor vluchtelingen.

Meer informatie vindt u in deze brochure.

Meer nieuws?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u als gemeente via de nieuwsbrief wekelijks een update van actuele informatie binnen het omgevingsrecht.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!