Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van het Handhavingscollege van 26 oktober 2023 (nr. M-2324-0008). In deze zaak vult het Handhavingscollege het begrip ‘sluikstorten’ in.

Achterlaten van afvalstoffen

Het is verboden afvalstoffen achter te laten (artikel 12 §1 Materialendecreet).

Of beter: Sluikstorten is verboden en gekwalificeerd als een milieumisdrijf (artikel 16.6.1 §1 lid 1 DABM juncto artikel 16.1.1, 10° DABM). Een milieumisdrijf is strafbaar met een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en/of met een geldboete van 100 euro tot 250 000 euro.

Wanneer niet strafrechtelijk zou worden gehandhaafd, kan de gewestelijke entiteit nog beslissen een alternatieve bestuurlijke geldboete op te leggen (artikel 16.4.36 DABM). Die geldboete kan maximaal 2.000.000 EUR bedragen (artikel 16.4.27 lid 2 DABM).

De bestuurlijke geldboete kan enkel worden opgelegd aan de ‘overtreder’. De overtreder is degene die hetzij een milieumisdrijf pleegde, hetzij de opdracht geeft om handelingen te stellen (artikel 16.4.25 lid 1 DABM).

Niet opruimen van afvalstoffen

In dit arrest legde de gewestelijke entiteit de eigenaars van een bos een alternatieve geldboete (van 800 EUR) op. In het bos werden namelijk afvalstoffen achtergelaten en de eigenaars hadden die afvalstoffen niet opgeruimd. Dat zij de afvalstoffen niet hebben achtergelaten, is geen discussiepunt.

De eigenaars zijn echter van oordeel dat niet zij de overtreder zijn, aangezien zij van de sluikstort niet op de hoogte waren.

Het Handhavingscollege oordeelt uiteindelijk dat het verbod op het achterlaten van afvalstoffen ook het verzuim omvat om de gedeponeerde afvalstoffen op te ruimen. Op basis van de gegevens uit het dossier leidt het College ook af dat de eigenaars redelijkerwijze weet moesten hebben van de sluikstort. Ze hadden dit dan ook moeten opruimen, wat ze hier niet hadden gedaan.

Aangezien ook het niet opruimen van sluikstort dus een milieumisdrijf is, legde de gewestelijke entiteit volgens het College terecht een geldboete op.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over milieumisdrijven vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.