Nieuws Varia

Thumbnail of post #277346

Raad van State kritisch in advies over Stikstofdecreet

5 oktober 2023

De afdeling Wetgeving van de Raad van State bracht op 2 oktober 2023 een advies uit over het voorstel van …

Thumbnail of post #277277

In het vooruitzicht: meer beroepsprocedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

14 september 2023

Het wijzigingsdecreet van 14 juli 2023 maakt de Raad voor Vergunningsbetwistingen (‘Raad') bevoegd voor de behandeling van beroepen tegen besluiten tot …

Thumbnail of post #277023

Rechtspraak op vrijdag: beroepsmogelijkheden feitelijke vereniging

7 juli 2023

Toelichting bij het arrest van 8 juni 2023 (nr. A-2223-0933) waarin de RvVb oordeelt over de beroepsmogelijkheden van een feitelijke …

Thumbnail of post #276941

Rechtspraak op vrijdag: kanalisering van onbevaarbare waterlopen

9 juni 2023

Toelichting bij het arrest van 11 mei 2023 (nr. A-2223-0842) waarin de RvVb de screeningsplicht voor kanalisering toelicht.

Thumbnail of post #276920

Rechtspraak op vrijdag: een gebrekkige watertoets

2 juni 2023

Toelichting bij het arrest van 1 juni 2023 (nr. A-2223-0918) waarin de RvVb oordeelt de Vlaamse Regering een gebrekking water- …

Thumbnail of post #276914

Zwemmen in open water: lokale besturen beslissen het binnenkort misschien zelf

1 juni 2023

De zon schijnt en de temperaturen stijgen boven de 20 graden. Dat betekent dat veel mensen hun zwemkledij aantrekken en …

Thumbnail of post #276842

Rechtspraak op vrijdag: kleuren buiten de (krijt)lijnen

12 mei 2023

Toelichting bij het arrest van 20 april 2023 (nr. A-2223-0774) waarin de RvVb oordeelt dat de tussenkomende partij binnen de …

Thumbnail of post #276762

Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering van wijziging decreet integraal handelsvestigingsbeleid na advies Raad van State

27 april 2023

De Vlaamse Regering wil verschillende aanpassingen aan het decreet integraal handelsvestigingsbeleid doen. Het doel van deze wijzigingen is om de …

Thumbnail of post #276726

Rechtspraak op vrijdag: relativiteitseis en attentieplicht sneuvelen bij Grondwettelijk Hof

14 april 2023

Toelichting bij het arrest van 11 april 2023 (59/2023) waarin het Grondwettelijk Hof artikel 35 lid 3, 2° en 3° …

Thumbnail of post #276688

Definitieve goedkeuring voor Vlaamse Parken

6 april 2023

Op 31 maart keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet over Vlaamse Parken en algemene landschapszorg definitief goed. In een vorig …