Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #278586

Rechtspraak op vrijdag: regularisatie na bevel tot afbraak?

19 juli 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 27 juni 2024, nr. A-2324-0862 waarin de Raad oordeelt dat …

Thumbnail of post #278558

20 juli 2024 – inwerkingtreding Verzameldecreet Omgeving

17 juli 2024

Op 17 mei 2024 keurde de Vlaamse Regering het Verzameldecreet Omgeving goed. Dit decreet wijzigt 22 wetten en treedt in …

Thumbnail of post #278550

Rechtspraak op vrijdag: zeecontainer is geen bijgebouw

12 juli 2024

Toelichting bij een arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2024, nr. P.23.0949.N. waarin het Hof bevestigt dat …

Thumbnail of post #278546

Grondwettelijk Hof: prejudiciële vraag tijdsbeperking planologische neutraliteit

11 juli 2024

Op 10 juli 2024 beantwoordde het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag rond planologische neutraliteit. Men stelde zich de vraag of …

Thumbnail of post #278536

Rechtspraak op vrijdag: openbaarheid bij emissies in het milieu

5 juli 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad van State van 25 januari 2024, nr. 258.576 waarin de Raad oordeelt dat …

Thumbnail of post #278532

Inwerkingtreding wijzigingsdecreet optimalisering regelgeving complexe projecten

4 juli 2024

Op 7 juli 2024 treedt het wijzigingsdecreet van 26 april 2024 in werking. Dit decreet optimaliseert het Decreet Complexe Projecten. …

Thumbnail of post #278515

Rechtspraak op vrijdag: redelijkheid bij last gratis grondafstand

28 juni 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 13 juni 2024, nr. A-2324-0811 waarbij de Raad oordeelt over …

Thumbnail of post #278507

Implementatiedecreet – Kaderdecreet Vlaamse Handhaving

27 juni 2024

Vanaf 1 april 2026 gelden nieuwe handhavingsregels in de sectoren omgeving, economie en toerisme in Vlaanderen. Deze datum volgt uit …

Thumbnail of post #278491

Rechtspraak op vrijdag: geen verkavelingsplicht bij gedeeltelijke inplanting

21 juni 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad van State van 30 mei 2024, nr. 259.914 waarbij de Raad de essentiële …

Thumbnail of post #278480

Rechtspraak op vrijdag: tweemalige verlenging beslistermijn in administratief beroep

14 juni 2024

Toelichting bij een arrest van de Raad van State van 16 mei 2024, nr. 259.758 waarin de Raad het arrest …