Nieuws Gemeentewegen

Thumbnail of post #276804

Webinar ‘Gemeentewegen’

8 juni 2023

Op donderdag 8 juni 2023 heeft onze juridische expert Mitch Steyfkens een gratis webinar over gemeentewegen gegeven. Bekijk webinar Gemeentewegen Waarover …

Thumbnail of post #276696

Rechtspraak op vrijdag: de gemeente is ook bevoegd voor trage wegen

7 april 2023

Toelichting bij het arrest van 16 maart 2023, nr. A-2223-0644 van de RvVb waarin de Raad opnieuw bevestigd dat de …

Thumbnail of post #276375

Rechtspraak op vrijdag: wijzigen van een gemeenteweg – waar ligt de feitelijke rooilijn?

3 februari 2023

Toelichting van het arrest van 12 januari 2023 (nr. A-2223-0389) waarin de RvVb zich uitspreekt over de ligging van de …

Thumbnail of post #275413

Rechtspraak op vrijdag: Prejudiciële vragen over de geïntegreerde procedure gemeentewegen aan het Grondwettelijk Hof

23 december 2022

Toelichting bij het arrest van 24 november 2022 (nr. A-2223-0270) waarin de RvVb 2 prejudiciële vragen stelt aan het Grondwettelijk …

Thumbnail of post #273559

Vlaams Gemeentewegendecreet houdt opnieuw stand, behoudens bepaling over verplaatsing van gemeentewegen

13 oktober 2021

Op 7 oktober 2021 heeft het Grondwettelijk Hof een vordering tot vernietiging van het Vlaams Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019  …