Op donderdag 8 juni 2023 heeft onze juridische expert Mitch Steyfkens een gratis webinar over gemeentewegen gegeven. Bekijk webinar Gemeentewegen

Waarover gaat dit webinar?

Dit webinar zal vooral het kader rond het gemeentewegendecreet schetsen. Met een aantal praktische voorbeelden zullen onder meer de volgende topics voorbij komen:

  • de oude buurtwegenwet en het belang voor vandaag
  • de procedure voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen
  • de concrete bevoegdheidsverdeling tussen het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad

Dit webinar zal ook in bijzonder aandacht besteden aan het verschil tussen de geïntegreerde en de autonome procedure. Ook het mogelijke verband met een omgevingsvergunning zal aan bod komen. Ook het begrip “rooilijn” zal een centrale plaats innemen bij de uiteenzetting. De aandacht van dit webinar zal voornamelijk op de praktijk liggen.

Wie mag zich aanmelden?

Dit webinar richt zich vooral op de omgevingsambtenaar. Het is echter vrij toegankelijk, zowel met als zonder (proef)abonnement op Schulinck Omgevingsrecht. Het is wel belangrijk om u op voorhand te registreren via onderstaande link.

Hoe kan ik me aanmelden voor dit webinar?

Het webinar wordt uitgezonden via onze samenwerkingspartner Online Seminar. Om het webinar te volgen moet u een account aanmaken bij Online Seminar.

Registreren en aanmelden kan door hier te klikken: https://www.onlineseminar.be/schulinck-omgevingsrecht/webinar/ff85f571-2f08-497a-b293-d8d5df0e49a6/webinar-gemeentewegen/#watch-player

Opgelet, dit account is verschillend van het Schulinck Omgevingsrecht account waarmee u toegang heeft tot onze databank. Mogelijks heeft u reeds een account bij Online Seminar naar aanleiding van één van onze vorige webinars.

Vragen over aanmelden?

Mail dan service@onlineseminar.nl

Praktische details

  • waar: Digitaal via Online Seminar
  • duurtijd: +/- 30 minuten
  • presentator: Mitch Steyfkens
  • kostprijs: gratis