Toepassingsvoorwaarden van het Vrijstellingsbesluit

20 december 2021 Omgevingsrecht

Een stedenbouwkundige handeling, zoals het plaatsen van een vrijstaand bijgebouw, is niet altijd vrijgesteld van vergunningsplicht. Om na te gaan of een stedenbouwkundige handeling al dan niet is vrijgesteld, moet men de handeling eerst toetsen aan de voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit.

Thumbnail of post #273761