Verkoopbaarheidsattest infographic

16 maart 2023

Bekijk deze infographic over het verkoopbaarheidsattest – ook wel verkavelingsattest genoemd. In een oogopslag zie je wanneer de verkavelaar de kavels kan vervreemden. Een verkoopbaarheidsattest is een verklaring van het CBS dat alle lasten voor de volledige verkaveling of de verkavelingsfase in kwestie zijn uitgevoerd of gewaarborgd. Zo’n attest is nodig om de verkavelingsakte te verlijden bij de notaris. Het verlijden van de akte is op zijn beurt nodig alvorens een kavel kan worden verkocht, verhuurd of bezwaard worden met erfpacht of opstal.

Klik op de afbeelding hieronder of op deze link voor de PDF versie van de verkoopbaarheidsattest infographic.

Thumbnail of post #276586