Nieuws Nieuws

Thumbnail of post #277583

Webinar het openbaar onderzoek

28 november 2023

Op donderdag 7 december geeft onze juridische expert Jona Martens een gratis webinar over het openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek biedt …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277549

Handreiking vooroverleg: een betere samenwerking tussen aanvragers en gemeenten

16 november 2023

Op 6 november 2023 stelden de minister van Omgeving en de minister van Binnenlands Bestuur de Handreiking Vooroverleg voor. Met deze …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277492

Natuurbeheerplannen en de bestemming van een gebied

2 november 2023

Op 17 oktober 2023 beantwoordde minister van omgeving Zuhal Demir een vraag om uitleg over natuurbeheerplannen. Naast de bestemming natuur …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277450

Vrijgavebesluit woonreservegebieden: verduidelijking door de minister van Omgeving

26 oktober 2023

Op 7 juli 2023 trad de nieuwe regeling voor de vrijgave van woonuitbreidingsgebieden in werking. Voortaan is de ontwikkeling van woonreservegebieden pas …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277370

Peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten

12 oktober 2023

Op vrijdag 13 oktober 2023 treedt het besluit van 5 mei 2023 over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277346

Raad van State kritisch in advies over Stikstofdecreet

5 oktober 2023

De afdeling Wetgeving van de Raad van State bracht op 2 oktober 2023 een advies uit over het voorstel van …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277304

Ontharding: ondersteuning bij handleiding bodeminformatie

21 september 2023

Met 'Vlaanderen breekt uit' zetten de Vlaamse steden en gemeenten steeds meer in op ontharding. De lokale onthardingsprojecten zijn talrijk: …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277277

In het vooruitzicht: meer beroepsprocedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

14 september 2023

Het wijzigingsdecreet van 14 juli 2023 maakt de Raad voor Vergunningsbetwistingen (‘Raad') bevoegd voor de behandeling van beroepen tegen besluiten tot …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277250

Woongebieden als catch-all?

7 september 2023

De gewestplanbestemming woongebied is in de eerste plaats bestemd voor wonen (artikel 5 Inrichtingsbesluit). Dit betekent echter niet dat de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277244

Webinar vermoeden van vergunning

7 september 2023

Op donderdag 21 september 2023 om 13u. geeft onze juridisch specialist omgevingsrecht Els Pissierssens een gratis webinar over het vermoeden …

Omgevingsrecht

Lees meer