Nieuws Nieuws

Thumbnail of post #278472

Een nieuwe koers voor milieueffectrapportage: vereenvoudigd en versterkt?

13 juni 2024

De decreetgever moderniseert de milieueffectenrapportage. Doel is om in te zetten op de kwaliteit en vereenvoudiging van de milieueffectenrapportage. Het parlement …

Thumbnail of post #278464

Bevoegdheidsverdeling wordt lichtjes aangepast

6 juni 2024

De Vlaamse Regering past de bevoegdheidsverdeling voor aanvragen van omgevingsvergunningen lichtjes aan. Het gaat meer bepaald over de lijst van …

Thumbnail of post #278391

Webinar Actualia omgevingsrecht

28 mei 2024

Op donderdag 6 juni om 13:00 uur geven onze juridisch specialisten Ayke Voorjans en Mitch Steyfkens een gratis (online) webinar …

Thumbnail of post #278325

Prejudiciële vraag over nieuwe verkavelingsvoorschriften in een oude verkaveling

23 mei 2024

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 2 prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof over recent bijgestelde verkavelingsvoorschriften binnen een 15 …

Thumbnail of post #278290

Wijzigingen Verzameldecreet

16 mei 2024

Op 9 mei 2024 nam het Vlaams Parlement het nieuwe Verzameldecreet aan. Dit bevat verschillende wijzigingen rond wetgeving binnen het …

Thumbnail of post #278084

Onafhankelijkheid en neutraliteit omgevingsambtenaar bij project-MER-screening

25 april 2024

Op 19 april 2024 bekrachtigde de Vlaamse regering een voorstel van het Vlaamse Parlement tot wijziging van het Omgevingsvergunningsdecreet. Dit …

Thumbnail of post #278012

Zorgwonen

11 april 2024

Het belang van zorgwonen wordt in onze moderne samenleving steeds prominenter. Familieleden, vrienden of andere naasten wonen samen met de …

Thumbnail of post #277984

Wijziging planbatenheffing: verduidelijking van enkele begrippen

4 april 2024

Op 15 april 2024 treden de veranderingen aan de planbatenheffing in de artikelen 2.6.4 - 2.6.19 VCRO en het Planbatenbesluit in …

Thumbnail of post #277935

Een last voor iedere zonevreemdheid?

14 maart 2024

De regeling inzake lasten wijzigde recent. Op 1 januari 2024 trad namelijk het Instrumentendecreet (deels) in werking. Toch roepen enkele …

Thumbnail of post #277884

Webinar het wijzigen van gemeentewegen

5 maart 2024

Op donderdag 14 maart om 14u geeft onze juridisch specialist, Mitch Steyfkens, een gratis (online) webinar over het wijzigen van …