Rechtspraak op vrijdag

Rechtspraak op vrijdag: RvVb zet de ‘kavel’ in verkaveling

18 november 2022

Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: een impliciete vergunningsvoorwaarde bestaat niet

11 november 2022

Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: afzonderlijke aanvragen maar eenheid van milieueffectbeoordeling

4 november 2022

Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: de (on)gelimiteerde beslissingstermijn

28 oktober 2022

Toelichting bij het arrest van 6 oktober 2022 met nummer A-2223-0103 waarin de RvVb de eenmalige verlenging van de beroepstermijn …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: Conflict of interest bij AGB en m.e.r.-screening

21 oktober 2022

Toelichting bij het arrest van 6 oktober 2022 met nummer A-2223-0108 waarin de RvVb de conflict of interest regel nogmaals …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: RvVb voelt nattigheid

14 oktober 2022

Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: Een wijzigingsverzoek doet men best tijdig

7 oktober 2022

Toelichting bij het arrest van 8 september 2022 met nummer A-2223-0035 waarin de RvVb het weigeren van een wijzigingsverzoek tegen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: Opgepast voor verbouwingen bij het vermoeden van vergunning bij meerdere woongelegenheden

30 september 2022

Toelichting bij het arrest van 8 september 2022 met nummer A-2223-0030 waarin de RvVb het vermoeden van vergunning bij meerdere …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: VEN- en speciale beschermingszones

23 september 2022

Toelichting bij het arrest van 1 september 2022 met nummer A-2223-0014 waar de RvVb het onderscheid in gebiedsgerichte natuurbescherming aanstipt.

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: Mede-eigendom en de verkavelingsplicht

16 september 2022

Arrest van 25 augustus 2022 (nr. A-2122-1086) toegelicht waarin de Raad voor Vergunningsbetwistingen de puntjes op de i zet m.b.t. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: afwijken mag, maar niet van afwijkende BPA’s

7 september 2022

Toelichting bij het arrest van 11 augustus 2022 met nummer A-2122-1056 waarin de RvVb de afwijkingsmogelijkheid van verouderde BPA’s nog …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: De temporele werking van gemeentelijk beleid

2 september 2022

Toelichting bij het arrest van 28 juli 2022 met nummer A-2122-1007 waarin de RvVb zich uitspreekt over de toepassing van (omgevingsrechtelijke) …

Omgevingsrecht

Lees meer