Rechtspraak op vrijdag

Rechtspraak op vrijdag: wie zoekt, die vindt (de grens van het gewestplan)

27 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 1 december 2022 (nr. A-2223-0286) over een zgn. gewestplangrensdispuut.

Handhaving, Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: het onpartijdigheidsbeginsel

20 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 12 januari 2023 (nr. A-2223-0409) inzake het onpartijdigheidsbeginsel.

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: prejudiciële vragen over de beroepstermijn tegen een registratiebeslissing

13 januari 2023

Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: de keuze van vergunningsprocedure, geen copy-paste!

6 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 1 december 2022 (nr. A-2223-0285) waarin de RvVb het belang van een eigen beoordeling door …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: Prejudiciële vragen over de geïntegreerde procedure gemeentewegen aan het Grondwettelijk Hof

23 december 2022

Toelichting bij het arrest van 24 november 2022 (nr. A-2223-0270) waarin de RvVb 2 prejudiciële vragen stelt aan het Grondwettelijk …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: milieubelastende industriegebieden

16 december 2022

Ook complementaire dienstverlenende bedrijven kunnen thuishoren in milieubelastende industriegebieden.

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: Salto mortale in laatste aanleg – dodelijk voor de onvolledige vergunningsaanvraag?

9 december 2022

Toelichting bij het arrest van 17 november 2022 (nr. A-2223-0241) waarin de RvVb opnieuw bevestigt dat een onregelmatigheid bij het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: Beperkte beoordeling van de melding klasse 3

2 december 2022

Toelichting bij het arrest van 27 oktober 2022 (nr. A-2223-0159) waarin de RvVb de gemeenten herinnert aan de beperkte beoordeling …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: bedrijvigheid in woongebied?

25 november 2022

Toelichting bij het arrest van 27 oktober 2022 (nr. A-2223-0187) waarin de RvVb een de bestemming van een gebied zoals …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: RvVb zet de ‘kavel’ in verkaveling

18 november 2022

Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: een impliciete vergunningsvoorwaarde bestaat niet

11 november 2022

Toelichting bij het arrest van 13 oktober 2022 (nr. A-2223-0130) waarin de RvVb verduidelijkt dat een vergunningsvoorwaarde altijd uitdrukkelijk moet …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: afzonderlijke aanvragen maar eenheid van milieueffectbeoordeling

4 november 2022

Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is …

Omgevingsrecht

Lees meer