Nieuws

Thumbnail of post #273239

Na het stikstofarrest nu ook een waterarrest?

12 april 2021

De Raad van State heeft een vergunning voor grondwaterwinning, afgeleverd aan een landbouwbedrijf, vernietigd. Het arrest vindt u hier. Bij grondwaterwinningprojecten …

Thumbnail of post #273168

Vanaf 15 april 2021 verplicht gebruik van het digitaal kunstmestregister

25 maart 2021

Landbouwers die kunstmest gebruiken en kunstmesthandelaars vullen vanaf 15 april 2021 het digitaal kunstmestregister in op het Mestbankloket (nieuw artikel …

Thumbnail of post #273107

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W): een nieuw initiatief van VLM!

16 maart 2021

14 praktijk- en onderzoekscentra voor landbouw uit heel Vlaanderen slaan de handen in elkaar Samen gaan ze de komende vier …

Thumbnail of post #273095

Verlenging civiele noodsituatie: ook voor vrijstellingen vergunningsplicht vaccinatiecentra

10 maart 2021

De civiele noodsituatie die werd afgekondigd naar aanleiding van de coronapandemie is nogmaals verlengd. Dat betekent dat ook de vrijstelling …

Thumbnail of post #273086

Vanaf 11 maart verplicht laadpalen aan bepaalde nieuwe gebouwen in Vlaanderen

5 maart 2021

Artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat bij sommige gebouwen en parkings waarvoor een …

Thumbnail of post #273070

PAS-kader vereist concrete beoordeling

1 maart 2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een bestaande pluim- en rundveehouderij in een recent arrest …

Thumbnail of post #272983

De Raad voor Vergunningsbetwistingen gaat digitaal!

10 februari 2021

De digitalisering van de rechtspleging bij de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) werd op 5 februari 2021 door de Vlaamse …

Thumbnail of post #272970

Verkorte procedure RvVb nu ook mogelijk voor afzonderlijke vorderingen

5 februari 2021

De bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen ambtshalve onderzoeken of een beroep volgens de vereenvoudigde procedure kan worden behandeld …

Thumbnail of post #272916

De voordelen van een digitale informatievergadering

27 januari 2021

Bij een vergunningsaanvraag waarvoor een openbaar onderzoek nodig is, organiseert de gemeente een informatievergadering in de eerste 20 dagen van …

Thumbnail of post #272869

Gentle reminder voor gemeenten: de Grote Grondvraag-campagne van OVAM

18 januari 2021

N.a.v. een parlementaire vraag m.b.t. “de Grote Grondvraag”-campagne van de OVAM van Vlaams parlementslid Johan Danen gericht aan Minister Demir, …