Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) van 23 februari 2023, nr. A-2223-0583. In deze zaak schept de Raad eindelijk duidelijkheid over het verval van vergunning.

Het verval van vergunning is een essentieel sluitstuk van de vergunningverlening. Een vergunning mag namelijk niet zomaar tot eeuwig en twee dagen uitgevoerd worden.

Omgevingsvergunningsdecreet: niets nieuws onder de zon?

Sinds het OVD geldt dat de vergunningshouder de vergunde handeling moet beginnen uitvoeren “binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning” (artikel 99 §1 OVD).

Op het eerste gezicht lijkt dit weinig nieuws. Onder de VCRO gold namelijk dat een stedenbouwkundige vergunning verviel als de vergunde werken niet binnen de 2 jaar na afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg werden gestart (voormalig artikel 4.6.2 §1 VCRO).

De literatuur blijft in de schaduw

Toch zorgt de regeling van het Omgevingsvergunningsdecreet voor discussie.

Zo verdedigen sommige auteurs de stelling dat, op basis van de huidige formulering, de vervaltermijn van een in eerste administratieve aanleg verleende vergunning pas begint te lopen nadat de administratieve beroepstermijn is verlopen en geen administratief beroep werd ingesteld. Zo wordt een omgevingsvergunning maar na 35 dagen uitvoerbaar. Pas na die periode zou de vervaltermijn (mogen) beginnen lopen.

Daartegenover staat echter dat de memorie van toelichting bij het Omgevingsvergunningsdecreet verduidelijkt dat er, wat het verval van vergunning betreft, geen inhoudelijke wijzigingen inzake verval werden geambieerd (Parl.St. Vl. Parl. 2014 – 15, stuk 2334/1, 61). Op basis daarvan raden andere auteurs dan weer aan om de vervaltermijn ongewijzigd te interpreteren en nog steeds de datum van afgifte te hanteren als aanvangsdatum van de vervaltermijn.

De Raad laat zijn licht schijnen

De Raad lijkt nu voor het eerst zijn visie hierop te kennen te geven. Het antwoord lijkt zich ergens in het midden te bevinden…

De Raad is namelijk van oordeel dat, met betrekking tot het verval van vergunning en de start van de werken, de uiteindelijk datum van het definitief worden van de vergunning geldt. De RvVb koppelt het verval dus noch aan het uitvoerbaar worden, noch aan de voormalige vervalregeling. De Raad oordeelt daarentegen dat het definitief worden van een omgevingsvergunning de vervaltermijn doet starten.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het verval van vergunning vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!