Nieuws Handhaving

Thumbnail of post #278107

Rechtspraak op vrijdag: overtreder bij milieu-inbreuken en milieumisdrijven

3 mei 2024

Toelichting bij het arrest van 7 februari 2024 van het Handhavingscollege, nr. M-2324-0030 waarin het College stilstaat bij het begrip …

Thumbnail of post #277672

Implementatie kaderdecreet Vlaamse Handhaving

21 december 2023

Op 14 juli 2023 bekrachtigde de Vlaamse Regering het kaderdecreet Vlaamse Handhaving (KHV). Dit decreet zou binnen diverse beleidsdomeinen moet …

Thumbnail of post #277327

Rechtspraak op vrijdag: vergunningverlening is geen handhaving

29 september 2023

Toelichting bij het arrest van 7 september 2023 (nr. A-2324-0014) waarin de RvVb oordeelt dat het bestuur niet mag handhaven …

Thumbnail of post #276372

Rechtspraak op vrijdag: wie zoekt, die vindt (de grens van het gewestplan)

27 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 1 december 2022 (nr. A-2223-0286) over een zgn. gewestplangrensdispuut.

Thumbnail of post #275024

Webinar ‘Omgevingshandhaving: misdrijven in het omgevingsrecht’

24 november 2022

Webinar omgevingshandhaving: misdrijven in het omgevingsrecht Op donderdag 24 november heeft onze juridische expert Els Pissierssens een gratis webinar over …

Thumbnail of post #274472

Oproep pilootprojecten omgevingshandhaving

22 juli 2022

Het departement Omgeving lanceert een oproep voor pilootprojecten omgevingshandhaving. Enerzijds wil ze daarmee samen met de lokale besturen werken aan …

Thumbnail of post #273669

Wijziging Onroerenderfgoeddecreet: lokale besturen voorop en Vlaams beboetingsbeleid gecentraliseerd

23 november 2021

De Vlaamse Regering keurde op de Ministerraad van 19 november 2021 het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet …