Februari 2021: Hoe zit het met de gladheidsbestrijding bij gemeentewegen?

30 januari 2021

Bij winterweer wordt er nat zout of pekel gestrooid om wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Het Agentschap …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gemeenteweg, mobiliteitsstudie en handelingen van algemeen belang: enkele begrippen toegelicht

28 januari 2021

Elke dag verplaatsen vele inwoners zich binnen hun gemeente om naar school of de winkel te gaan. Daarom zetten we …

Omgevingsrecht

Lees meer

Beroep tegen een gemeentelijk RUP: beter voorkomen dan genezen

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan en legt de bestemming van een perceel vast.

Omgevingsrecht

Lees meer

Meldingsplicht bij ingedeelde inrichtingen: meer dan louter een formaliteit

22 januari 2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zet in zijn arrest van 10 september 2020 (RvVb. 20 september 2020, nr. A/2021/0033) de beoordelingsbevoegdheid …

Omgevingsrecht

Lees meer

Expert talks: “Hoe meer je over Schulinck Omgevingsrecht hoort, hoe meer je beseft dat je meebouwt aan iets unieks. ”

4 januari 2021

Sinds enkele weken zijn de eerste Belgische gemeenten officieel aan de slag met Schulinck Omgevingsrecht, een oplossing van Wolters Kluwer …

Omgevingsrecht

Lees meer

Januari 2021: Is een kerstboomverbranding toegelaten en kan de gemeente voorzien in een duurzamer alternatief?

In heel wat steden en gemeenten zijn kerstboomverbrandingen, al dan niet gekoppeld aan een evenement zoals een dorps- of buurtfeest, …

Omgevingsrecht

Lees meer

Plaatsing van een dakkapel of dakraam: de rol van de wettelijke afstanden van lichten en zichten

16 december 2020

Bij het plaatsen van een dakvlakraam of dakkapel zijn verschillende wettelijke verplichtingen van toepassing. Heb je een omgevingsvergunning nodig? En …

Omgevingsrecht

Lees meer

Maandelijks nieuwsoverzicht: wat verandert er op vlak van Omgevingsrecht?

8 november 2020

Er wordt heel wat informatie gepubliceerd over Omgevingsrecht: van grote wetswijzigingen tot minieme updates. Om het overzicht te bewaren, maakt …

Omgevingsrecht

Lees meer

Expert talks: “Alle collega’s zijn even gedreven en overtuigd van het succes van Schulinck Omgevingsrecht. ”

22 oktober 2020

Sinds enkele weken zijn de eerste Belgische gemeenten officieel aan de slag met Schulinck Omgevingsrecht, een oplossing van Wolters Kluwer …

Omgevingsrecht

Lees meer

Instrumentendecreet: de impact van de verscherpte motiveringsplicht

28 september 2020

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur dicteren dat beslissingen van het bestuur steeds moeten gedragen worden door motieven die in …

Omgevingsrecht

Lees meer

“Alles op één plek, ook het eigen gemeentebeleid, daarin zit de doorslaggevende waarde”

Ook in Nederland maken gemeenten gebruik van Schulinck Omgevingsrecht. De oplossing heet anders, en is aangepast aan de lokale en …

Omgevingsrecht

Lees meer

De leidraad voor beleidsmatig gewenste ontwikkelingen nader toegelicht

De laatste jaren stellen steeds meer gemeenten zelfstandige documenten op onder de noemer van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen.

Omgevingsrecht

Lees meer