Nieuws Rechtspraak op vrijdag

Thumbnail of post #276654

Rechtspraak op vrijdag: een tuin is geen bos, of wel?

31 maart 2023

Toelichting bij het arrest van 9 maart 2023 (nr. A-2223-0624) waarin de RvVb oordeelt over een mogelijke ontbossing in een …

Thumbnail of post #276612

Rechtspraak op vrijdag: planologische neutraliteit en het gelijkheidsbeginsel

24 maart 2023

Toelichting bij het arrest 3 maart 2023 waarin het Grondwettelijk Hof zich uitspreekt over de planologische neutraliteit

Thumbnail of post #276592

Rechtspraak op vrijdag: het verwachte verval van vergunning vervallen

17 maart 2023

Toelichting bij het arrest van 23 februari 2023 (nr. A-2223-0583) waarin de RvVb de startdatum van het verval van vergunning …

Thumbnail of post #276542

Rechtspraak op vrijdag: geen wijzigingsverzoek als vergunningsvoorwaarde

10 maart 2023

In deze zaak oordeelt de Raad dat een vergunningverlenende overheid een wijzigingsverzoek niet opleggen in een vergunningsvoorwaarde.

Thumbnail of post #276510

Rechtspraak op vrijdag: Functies met meerdere gezichten

3 maart 2023

Een serviceflat bevat naast wonen ook gemeenschapsvoorzieningen. Het behoort dan ook tot de functiecategorie gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

Thumbnail of post #276493

Rechtspraak op vrijdag: het advies van het college van burgemeester en schepenen

24 februari 2023

Toelichting bij het arrest van 2 februari 2023 (nr. A-2223-0493) waarin de RvVb de adviesvereiste van het schepencollege nader toelicht

Thumbnail of post #276467

Rechtspraak op vrijdag: Relativiteit in het omgevingsrecht

17 februari 2023

Toelichting van het arrest van 15 februari 2023 waarin de NL Raad van State beslist om de relativiteitseis niet langer …

Thumbnail of post #276416

Rechtspraak op vrijdag: Het begrip para-agrarische activiteit

10 februari 2023

Toelichting bij het arrest van 12 januari 2023 (nr. A-2223-0431) over het begrip para-agrarische activiteiten.

Thumbnail of post #276375

Rechtspraak op vrijdag: wijzigen van een gemeenteweg – waar ligt de feitelijke rooilijn?

3 februari 2023

Toelichting van het arrest van 12 januari 2023 (nr. A-2223-0389) waarin de RvVb zich uitspreekt over de ligging van de …

Thumbnail of post #276372

Rechtspraak op vrijdag: wie zoekt, die vindt (de grens van het gewestplan)

27 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 1 december 2022 (nr. A-2223-0286) over een zgn. gewestplangrensdispuut.