Vraag van de week

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft, vinden in de Schulinck database het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal gezet door een team van juridische experts. In onze rubriek Vragen van de week geven we antwoord op relevante vragen op het vlak van omgevingsrecht.

Kan de gemeente beperkte afwijkingen in de zin van artikel 4.4.1 VCRO toestaan bij een (zonevreemde) verkaveling?

9 juni 2021

Vraag: Kan de gemeente beperkte afwijkingen in de zin van artikel 4.4.1 VCRO toestaan bij een (zonevreemde) verkaveling?  Antwoord: Ja, …

Bekijk

Vraag van de week: Liggen de grenzen van 2 loten vast na verkoop van een uit de éénlotsverkaveling gesloten “bebouwd lot” vóór het verval van de verkaveling ?

26 mei 2021

Vraag van de week: Liggen de grenzen van 2 loten vast na verkoop van een uit de éénlotsverkaveling gesloten “bebouwd …

Bekijk

Vraag van de week: Mag de gemeente de plannen van de architect publiceren op het Omgevingsloket?

18 mei 2021

Vraag: Mag de gemeente de plannen van de architect publiceren op het Omgevingsloket? Antwoord: Neen, niet wanneer de plannen genieten …

Bekijk

Vraag van de week: Kan de gemeente een motorcrosswedstrijd vergunnen in agrarisch gebied?

11 mei 2021

Vraag: Kan de gemeente een motorcrosswedstrijd vergunnen in agrarisch gebied? Antwoord: Ja, voor hoogdynamische recreatieve activiteiten kan de gemeente een …

Bekijk

Vraag van de week: Kan het verval van een verkavelingsvergunning worden voorkomen met een onderhandse akte tot vestiging van een 10-jarige erfpacht?

6 mei 2021

Vraag: Kan het verval van een verkavelingsvergunning worden voorkomen met een onderhandse akte tot vestiging van een 10-jarige erfpacht? Antwoord: …

Bekijk

Vraag van de week: Mag bij het verbouwen van een woning de hoogte van de interne vloerpas worden gewijzigd?

28 april 2021

Vraag: Mag bij het verbouwen van een woning de hoogte van de interne vloerpas worden gewijzigd? Antwoord: Ja, het wijzigen …

Bekijk

Vraag van de week: Mag het CBS een voortoets van vóór het Stikstofarrest nog in overweging nemen bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag?

20 april 2021

Vraag: Mag het CBS een voortoets van vóór het Stikstofarrest nog in overweging nemen bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag? …

Bekijk

Vraag van de week: Kan het louter verwijzen naar de weigeringsbeslissing van het CBS een antwoord zijn op de adviesvraag van de deputatie?

13 april 2021

Vraag: Kan het louter verwijzen naar de weigeringsbeslissing van het CBS een antwoord zijn op de adviesvraag van de deputatie? …

Bekijk

Kan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd onder voorwaarde dat de werken pas kunnen worden aangevat na afronding van de bodemsanering?

7 april 2021

Vraag: Kan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd onder voorwaarde dat de werken pas kunnen worden aangevat na afronding …

Bekijk

Vraag van de week: Kan er een openbaar onderzoek georganiseerd worden in de vereenvoudigde vergunningsprocedure als gevolg van een wijzigingslus?

30 maart 2021

Vraag: Kan er een openbaar onderzoek georganiseerd worden in de vereenvoudigde vergunningsprocedure als gevolg van een wijzigingslus? Antwoord: Neen, wanneer …

Bekijk

Vraag van de week: Worden verhardingen van vóór de inwerkingtreding van het Decreet Ruimtelijke Ordening geacht vergund te zijn?

24 maart 2021

Vraag: Worden verhardingen van vóór de inwerkingtreding van het Decreet Ruimtelijke Ordening geacht vergund te zijn? Antwoord: neen, het aanleggen …

Bekijk

Vraag van de week: Volstaat een melding voor de oprichting van een bijgebouw aan een vergunde woning wanneer er zich al een vrijstaand bijgebouw in de nabijheid bevindt?

17 maart 2021

Vraag: Volstaat een melding voor de oprichting van een bijgebouw aan een vergunde woning wanneer er zich al een vrijstaand …

Bekijk