Vraag van de week

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft, vinden in de Schulinck database het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal gezet door een team van juridische experts. In onze rubriek Vragen van de week geven we antwoord op relevante vragen op het vlak van omgevingsrecht.

Kan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd onder voorwaarde dat de werken pas kunnen worden aangevat na afronding van de bodemsanering?

7 april 2021

Vraag: Kan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd onder voorwaarde dat de werken pas kunnen worden aangevat na afronding …

Bekijk

Vraag van de week: Kan er een openbaar onderzoek georganiseerd worden in de vereenvoudigde vergunningsprocedure als gevolg van een wijzigingslus?

30 maart 2021

Vraag: Kan er een openbaar onderzoek georganiseerd worden in de vereenvoudigde vergunningsprocedure als gevolg van een wijzigingslus? Antwoord: Neen, wanneer …

Bekijk

Vraag van de week: Worden verhardingen van vóór de inwerkingtreding van het Decreet Ruimtelijke Ordening geacht vergund te zijn?

24 maart 2021

Vraag: Worden verhardingen van vóór de inwerkingtreding van het Decreet Ruimtelijke Ordening geacht vergund te zijn? Antwoord: neen, het aanleggen …

Bekijk

Vraag van de week: Volstaat een melding voor de oprichting van een bijgebouw aan een vergunde woning wanneer er zich al een vrijstaand bijgebouw in de nabijheid bevindt?

17 maart 2021

Vraag: Volstaat een melding voor de oprichting van een bijgebouw aan een vergunde woning wanneer er zich al een vrijstaand …

Bekijk

Vraag van de week: Wordt een onvergund bedrijf automatisch geregulariseerd door afgifte van een positief planologisch attest?

10 maart 2021

Vraag: Wordt een onvergund bedrijf automatisch geregulariseerd door afgifte van een positief planologisch attest? Antwoord: Neen, een positief planologisch attest …

Bekijk

Vraag van de week: Kan iemand verzaken aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen?

5 maart 2021

Vraag: Kan iemand verzaken aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen? Antwoord: Ja, maar de verzaking of afstand wordt niet vermoed …

Bekijk

Vraag van de week: Is een omgevingsvergunning voor een verkaveling vereist wanneer de eigenaar zijn goed wilt splitsen louter met het oog op de verkoop van de kavel met de woning?

23 februari 2021

Vraag: Is een omgevingsvergunning voor een verkaveling vereist wanneer de eigenaar zijn goed wilt splitsen louter met het oog op …

Bekijk

Vraag van de week: Is een omgevingsvergunning vereist voor de afwerking van een zolder met gyproc en voor het plaatsen van een velux in het dak van een woning?

22 februari 2021

Vraag: Is een omgevingsvergunning vereist voor de afwerking van een zolder met gyproc en voor het plaatsen van een velux …

Bekijk

Vraag van de week: Moet de eigenaar van een vervuilde/verontreinigde grond een (oriënterend) bodemonderzoek (OBO) (laten) uitvoeren met oog op de verkoop?

22 februari 2021

Vraag: Moet de eigenaar van een vervuilde/verontreinigde grond een (oriënterend) bodemonderzoek (OBO) (laten) uitvoeren met oog op de verkoop? Antwoord: …

Bekijk

Vraag van de week: Een eigenaar van meerdere aangrenzende kadastrale percelen wenst één ervan integraal te verkopen. Moet de gemeente in kennis gesteld worden van deze verticale splitsing?

22 februari 2021

Vraag: Een eigenaar van meerdere aangrenzende kadastrale percelen wenst één ervan integraal te verkopen. Moet de gemeente in kennis gesteld …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een woning in een niet-vervallen verkaveling verbouwd worden wanneer een rooilijn door de woning loopt ?

22 februari 2021

Vraag: Kan een woning in een niet-vervallen verkaveling verbouwd worden wanneer een rooilijn door de woning loopt ?  Antwoord: Om …

Bekijk

Vraag van de week: Kan voor een actief bedrijf een zonevreemde functiewijziging geregulariseerd worden?

22 februari 2021

Vraag: Kan voor een actief bedrijf een zonevreemde functiewijziging geregulariseerd worden? Antwoord:  Het bekomen van een regularisatievergunning voor een zonder …

Bekijk