Nieuws Ruimtelijke Ordening

Thumbnail of post #277459

Rechtspraak op vrijdag: combineren van zonevreemde functiewijzigingen

27 oktober 2023

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12 oktober 2023, nr. A-2324-0101 waarbij de Raad bevestigt dat …

Thumbnail of post #277450

Vrijgavebesluit woonreservegebieden: verduidelijking door de minister van Omgeving

26 oktober 2023

Op 7 juli 2023 trad de nieuwe regeling voor de vrijgave van woonuitbreidingsgebieden in werking. Voortaan is de ontwikkeling van woonreservegebieden pas …

Thumbnail of post #277298

Rechtspraak op vrijdag: oude verkavelingsvoorschriften als toetsingskader

22 september 2023

Toelichting bij het arrest van de RvVb van 31 augustus 2023 (nr. A-2223-1203) over de oude verkavelingsvoorschriften als toetsingskader

Thumbnail of post #277304

Ontharding: ondersteuning bij handleiding bodeminformatie

21 september 2023

Met 'Vlaanderen breekt uit' zetten de Vlaamse steden en gemeenten steeds meer in op ontharding. De lokale onthardingsprojecten zijn talrijk: …

Thumbnail of post #277287

Rechtspraak op vrijdag: Raad van State bevestigt rem op residentialisering in landbouw-, kmo- en industriegebied

15 september 2023

Toelichting bij het arrest van 19 april 2023 (nr. 256.297) waarin de Raad van state de finaliteit van artikel 4.3.6 …

Thumbnail of post #277259

Rechtspraak op vrijdag: de gebruikelijke onderkeldering

8 september 2023

Toelichting bij het arrest van 3 augustus 2023 (nr. A-2223-1144) waarbij de Raad de reikwijdte van het begrip gebruikelijke onderkeldering …

Thumbnail of post #277250

Woongebieden als catch-all?

7 september 2023

De gewestplanbestemming woongebied is in de eerste plaats bestemd voor wonen (artikel 5 Inrichtingsbesluit). Dit betekent echter niet dat de …

Thumbnail of post #277244

Webinar vermoeden van vergunning

7 september 2023

Op donderdag 21 september 2023 om 13u. geeft onze juridisch specialist omgevingsrecht Els Pissierssens een gratis webinar over het vermoeden …

Thumbnail of post #277145

Rechtspraak op vrijdag: gemeentelijke buurtparking als handeling van algemeen belang met ruimtelijk beperkte impact

11 augustus 2023

Toelichting bij het arrest van 13 juli 2023 (nr. A-2223-1046) waarin de RvVb oordeelt dat de aanleg van een gemeenteweg …

Thumbnail of post #277141

Het hoe en wat van watergevoelige openruimtegebieden

10 augustus 2023

Tijdens de maanden juli en augustus lijken we enkel nog te kunnen kiezen tussen droogte of zware regenval. De Vlaamse …