Nieuws Milieu

Thumbnail of post #277370

Peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten

12 oktober 2023

Op vrijdag 13 oktober 2023 treedt het besluit van 5 mei 2023 over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten …

Thumbnail of post #277379

Rechtspraak op vrijdag: emissiegrenswaarden in bijzondere milieuvoorwaarden

11 oktober 2023

Toelichting bij het arrest van RvVb van 21 september 2023, nr. A-2324-0051 waarin de Raad het verbod op emissiegrenswaarden in …

Thumbnail of post #277356

Rechtspraak op vrijdag: opslag meststoffen als afvalverwijdering?

6 oktober 2023

Toelichting bij het arrest van 7 september 2023 (nr. A-2324-0015) waarin de RvVb oordeelt dat een installatie voor de tijdelijke …

Thumbnail of post #277346

Raad van State kritisch in advies over Stikstofdecreet

5 oktober 2023

De afdeling Wetgeving van de Raad van State bracht op 2 oktober 2023 een advies uit over het voorstel van …

Thumbnail of post #277069

Nieuwe sectorale milieuvoorwaarden en een drieptrapsladder voor de oprichting van windturbines

20 juli 2023

Op 7 juli 2023 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines goed. De nieuwe normen treden 23 …

Thumbnail of post #276920

Rechtspraak op vrijdag: een gebrekkige watertoets

2 juni 2023

Toelichting bij het arrest van 1 juni 2023 (nr. A-2223-0918) waarin de RvVb oordeelt de Vlaamse Regering een gebrekking water- …

Thumbnail of post #276787

Rechtspraak op vrijdag: een bijzondere (strenge) milieuvoorwaarde voor muziekactiviteiten

5 mei 2023

Toelichting bij het arrest van 12 april 2023 (nr. A-2223-0763) waarin de RvVb oordeelt dat een bijzondere milieuvoorwaarde strenger mag …

Thumbnail of post #276579

Varkensbedrijven met hoogste stikstofimpact op natuur kunnen eerder stoppen

16 maart 2023

Groen licht voor vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderijen De Vlaamse overheid heeft een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. Die moet zorgen voor …

Thumbnail of post #275403

RvVb vernietigt vergunning op grond van stikstoftoename uit verkeer

15 december 2022

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor de nieuwe circulaire werkwinkelwijk ‘Broeklin’ in Machelen Op 22 september 2020 dient de …

Thumbnail of post #275336

Wat te doen bij hinder van houtkachels?

15 december 2022

Recent Noors onderzoek toont aan dat fijnstofuitstoot van houtkachels tot 7 maal hoger ligt dan de officiële testcijfers. Ook minister …