Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht evolueert permanent. Wolters Kluwer biedt via Schulinck Omgevingsrecht toegang tot actuele informatie over dit domein, aangevuld met de kennis en expertise van een juridisch team. Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht zijn gemeenten dan ook altijd up-to-date en mee met de laatste veranderingen.

Actuele opinies Omgevingsrecht

Kan een omgevingsvergunninng worden verleend voor het bouwen van een woning die de kavelindeling te buiten gaat in het geval de verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar zijn?

19 januari 2021

Kan een omgevingsvergunninng worden verleend voor het bouwen van een woning die de kavelindeling te buiten gaat in het geval de verkavelingsvoorschriften ouder dan 15...

Expert talks: “Hoe meer je over Schulinck Omgevingsrecht hoort, hoe meer je beseft dat je meebouwt aan iets unieks. ”

4 januari 2021

Welke functie heb jij binnen Wolters Kluwer? Els: “Ik ben juridisch expert voor Schulinck Omgevingsrecht. Concreet betekent dit onder meer dat ik help de Schulinck...

Is het mogelijk om een parkeernorm in een gemeentelijke verordening te voorzien die strenger is dan de reeds bestaande parkeernorm in een gemeentelijk RUP?

4 januari 2021

Antwoord: Een bestaand gemeentelijk RUP heeft ook voorrang op een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van latere datum. Een gemeente kan in een verordening wel een gemeentelijk...

Moet een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen in kader van een vergunningsaanvraag gemotiveerd worden?

4 januari 2021

Antwoord: Het antwoord verschilt naargelang het een positieve of negatieve gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen betreft. Een positieve gemeenteraadsbeslissing heeft een verordenend karakter met...

Meer opinies