Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht evolueert permanent. Wolters Kluwer biedt via Schulinck Omgevingsrecht toegang tot actuele informatie over dit domein, aangevuld met de kennis en expertise van een juridisch team. Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht zijn gemeenten dan ook altijd up-to-date en mee met de laatste veranderingen.

Actuele opinies Omgevingsrecht

Alle (trage) wegen leiden naar het Gemeentewegendecreet

13 juli 2021

Het Gemeentewegendecreet gaat uit van één juridisch statuut voor alle wegen waarvan de gemeente de beheerder is, onafhankelijk van de gebruiker (autobestuurder versus trage weggebruiker)...

Over de grenzen heen: Creatief oplossingskader voor permanente bewoners in recreatiegebied

7 juli 2021

Achtergrond In Nederland en Vlaanderen bepaalt het bestemmingsplan welke bestemming een locatie heeft. Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatie en is meestal gelegen op gronden...

Juli 2021: De zomer van (herwonnen) vrijheid: ook voor het vestigen van verblijfsrecreatie?

23 juni 2021

Dienstenrichtlijn De van 2006 daterende Dienstenrichtlijn beoogt het wegnemen van handelsbelemmeringen bij diensten in de Europese Unie. De richtlijn betreft in essentie een codificatie van...

Uit welke hoek waait de wind bij particuliere windmolens?

4 juni 2021

Het windturbinearrest Op dit moment bestaat er geen uniforme reglementering omtrent kleine windturbines. Bovendien liggen de kaarten vandaag ook moeilijker om zulke regels te maken....

Meer opinies