Het stikstofarrest: wat nu?

8 maart 2021

In het stikstofarrest van 25 februari 2021 (nr. RvVb A/2021/0697) oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat enkel verwijzen naar de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vrijstelling omgevingsvergunning horecaterrassen tot eind maart 2022

5 maart 2021

Om de heropstart van de horeca in de coronacrisis een duwtje in de rug te geven zullen horeca-uitbaters geen omgevingsvergunning …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gevaar voor forumshopping bij vergunningsplichtige projecten?

1 maart 2021

N.a.v. een parlementaire vraag heeft minister van Omgeving Demir  laten weten dat voor een vergunningsaanvraag er steeds maar één bevoegde …

Participatiewet, Omgevingsrecht

Lees meer

Maart 2021: Welke gebiedstypes gelden voor het bemestingsseizoen 2021?

18 februari 2021

Het bemestingsseizoen is sinds 16 februari van start gegaan en dus volop aan de gang. Om de impact op de …

Omgevingsrecht

Lees meer

De omgevingsvergunning en burgerlijke rechten: hoe verhouden die zich?

10 februari 2021

De omgevingsvergunning kenmerkt zich door: het zakelijk karakter; het verlenen ervan onder voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben …

Omgevingsrecht

Lees meer

Februari 2021: Hoe zit het met de gladheidsbestrijding bij gemeentewegen?

30 januari 2021

Bij winterweer wordt er nat zout of pekel gestrooid om wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Het Agentschap …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gemeenteweg, mobiliteitsstudie en handelingen van algemeen belang: enkele begrippen toegelicht

28 januari 2021

Elke dag verplaatsen vele inwoners zich binnen hun gemeente om naar school of de winkel te gaan. Daarom zetten we …

Omgevingsrecht

Lees meer

Beroep tegen een gemeentelijk RUP: beter voorkomen dan genezen

28 januari 2021

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan en legt de bestemming van een perceel vast.

Omgevingsrecht

Lees meer

Meldingsplicht bij ingedeelde inrichtingen: meer dan louter een formaliteit

22 januari 2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zet in zijn arrest van 10 september 2020 (RvVb. 20 september 2020, A-2021-0033) de beoordelingsbevoegdheid van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Expert talks: “Hoe meer je over Schulinck Omgevingsrecht hoort, hoe meer je beseft dat je meebouwt aan iets unieks. ”

4 januari 2021

Sinds enkele weken zijn de eerste Belgische gemeenten officieel aan de slag met Schulinck Omgevingsrecht, een oplossing van Wolters Kluwer …

Omgevingsrecht

Lees meer

Januari 2021: Is een kerstboomverbranding toegelaten en kan de gemeente voorzien in een duurzamer alternatief?

4 januari 2021

In heel wat steden en gemeenten zijn kerstboomverbrandingen, al dan niet gekoppeld aan een evenement zoals een dorps- of buurtfeest, …

Omgevingsrecht

Lees meer

Plaatsing van een dakkapel of dakraam: de rol van de wettelijke afstanden van lichten en zichten

16 december 2020

Bij het plaatsen van een dakvlakraam of dakkapel zijn verschillende wettelijke verplichtingen van toepassing. Heb je een omgevingsvergunning nodig? En …

Omgevingsrecht

Lees meer