De gewestplanbestemming woongebied is in de eerste plaats bestemd voor wonen (artikel 5 Inrichtingsbesluit). Dit betekent echter niet dat de gemeente alleen woningen binnen deze bestemming kan vergunnen. Tijd dus om even op te frissen wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn in woongebied.

Verenigbare functies

Bepaalde functies die aansluiten bij wonen zijn ook mogelijk. Dit moet gezinnen de mogelijkheid geven om hun sociaal-culturele en economische activiteiten te kunnen ontwikkelen. Ze moeten dit kunnen doen in een gunstig woonmilieu. De decreetgever streeft namelijk naar een evenwicht tussen wonen, productie, diensten, recreatie en natuur (Omzendbrief p. 7).

De volgende functies zijn mogelijk:

  • handel
  • dienstverlening
  • ambacht en kleinbedrijf
  • groene ruimten
  • sociaal-culturele inrichtingen
  • openbare nutsvoorzieningen
  • toeristische voorzieningen
  • agrarische bedrijven

Beperkingen

Deze functies moeten wel verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. Die verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving staat naast de goede ruimtelijke ordening. Ze staat ook los van de goede plaatselijke ordening (RvVb 18 juli 2017, nr. A-1617-1048 en RvVb 28 juli 2022, nr. A-2122-0990).

Meer over de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving kan je nalezen in deze Rechtspraak op vrijdag: bedrijvigheid in woongebied?

Daarnaast gelden er verschillende andere criteria waar de vergunningverlenende overheid op moet letten. Meer hierover kunnen onze klanten nalezen in de thematische verdieping Woongebieden. Zo zal ze bijvoorbeeld bij horeca de geur- en geluidshinder door de exploitatie moeten onderzoeken (RvVb 6 november 2018, nr. A/1819/0262 en RvVb 12 februari 2018, nr. A/1718/0535).

De functie recreatie is een niet toe te laten functie in woongebied (RvS 31 januari 2011, nr. 210.855).

Opgelet

De ontwikkelingsmogelijkheden zijn verder nog afhankelijk van het soort woongebied:

Vergeleken met andere bestemmingsgebieden is woongebied trouwens in ieder geval een bredere gebiedsbestemming. In bijvoorbeeld agrarisch gebied is de bestemming veel beperkter. Daar is met name alleen landbouw in de ruime zin mogelijk (artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit).

Wist je dat?

Je vindt een volledige bespreking over woongebieden in de Schulinck databank. Ook geeft een Schulinck abonnement je ook onbeperkt toegang tot onze juridische helpdesk. Wanneer je toch met vragen over de vervalregels blijft zitten, helpen onze juristen je met plezier verder!

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!