Vraag: Kan een burger een gemeentelijk RUP wijzigen?

Antwoord:

Artikel 7.4.4/1 VCRO voorziet de mogelijkheid tot een wijziging van verouderde voorschriften van BPA’s, APA’s en gemeentelijke RUP’s, ongeacht de ouderdom van deze plannen. Deze soepele procedure geldt dus ook voor recente RUP’s. Deze regeling om de plannen op een eenvoudigere wijze aan te passen werd ingevoerd om tot een hoger ruimtelijk rendement te komen dat soms verhinderd wordt door bepalingen over bouwvolumes, afmetingen…..

Vroeger bestond louter een aanvraag tot planologisch attest, maar deze mogelijkheid bestond enkel voor een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wilt uitbreiden. Het attest dat de overheid afgeeft spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf en of er al dan niet een planwijziging wordt opgestart.

Daarnaast was de opheffing of herziening van een RUP vroeger enkel mogelijk via de opmaak van een nieuw (gemeentelijk) RUP.

Voorbeelden van zaken waarbij de lokale besturen BPA’s of RUP’s kunnen herzien of opheffen zijn beschikbaar in de Schulinck Omgevingsrecht databank.

In een andere vraag van de week leest u of de voorschriften van een eerdere omgevingsvergunning voor verkaveling automatisch opgeheven worden door daarmee onverenigbare voorschriften van een later RUP, BPA of stedenbouwkundige verordening. 

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!