Vraag: Worden de voorschriften van een eerdere omgevingsvergunning voor verkaveling automatisch opgeheven door daarmee onverenigbare voorschriften van een later RUP, BPA of stedenbouwkundige verordening ?

Antwoord:Neen, de voorschriften van een verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen worden niet opgeheven door de inwerkingtreding van een later stedenbouwkundig voorschrift dat onverenigbaar is met de bestaande voorschriften van een verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen (zie ook artikel 4.2.18 VCRO).

Ondanks het voorgaande blijft het uiteraard wel mogelijk om een bestaande verkavelingsvergunning bij te stellen (d.w.z. wijzigen) of (al dan niet gedeeltelijk) op te heffen d.m.v. een RUP overeenkomstig respectievelijk artikelen 84 en 97 OVD.