De vervalregeling is verschillend naargelang de datum van goedkeuring van de verkavelingsvergunning enerzijds en de omvang van de verkaveling, met name een grote of kleine verkaveling (met of zonder wegenbouwwerken), anderzijds.

Er bestaan volgende vervalregelingen:

 

Vervalregelingen
Voor verkavelingen goedgekeurd  tussen 22 april 1962 en 1 januari 1965
Voor verkavelingen goedgekeurd  tussen 1 januari 1965 en 22 december 1970
Voor verkavelingen goedgekeurd  tussen 22 april 1962 en 1 januari 1966
Voor verkavelingen goedgekeurd  tussen 1 januari 1966 en 22 december 1970
Voor verkavelingen goedgekeurd  tussen 22 december 1970 en 1 mei 1995
Voor verkavelingen goedgekeurd  tussen na 1 mei 1995

 

De volledige vervalregeling voor de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is uitgewerkt in Schulinck Omgevingsrecht.