Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde vraag en behandelen we beknopt het antwoord daarop.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Moet de gemeente in haar beslissing een formele motivering opnemen wanneer ze inzage in een (stuk) van het vergunningsdossier weigert?

Antwoord: Ja, de gemeente moet als overheidsinstantie de aanvrager de gronden voor de afwijzing van de inzage tot het bestuursdocument meedelen  (artikel II.46 lid 1 Bestuursdecreet).

Naast de materiële motiveringsplicht die als beginsel van behoorlijk bestuur op iedere bestuurshandeling van toepassing is, geldt er ook een formele motiveringsplicht in het Bestuursdecreet. Als de gemeente de aanvraag afwijst, deelt ze namelijk de aanvrager de gronden voor die afwijzing mee (artikel II.46 lid 1 Bestuursdecreet).

Als de aanvraag bovendien wordt afgewezen omdat het bestuursdocument niet af of onvolledig is, vermeldt de beslissing welke overheidsinstantie verantwoordelijk is voor de afwerking ervan en de geschatte termijn voor de voltooiing ervan (artikel II.46 lid 2 Bestuursdecreet).

Daarnaast neemt de gemeente contact op met de betrokkene en vraagt ze of de aanvrager alsnog toegang krijgt tot het gevraagde bestuursdocument als de aanvraag wordt afgewezen omwille van één van volgende redenen (artikel II.46 lid 3 Bestuursdecreet):

  • geheimhouding en vertrouwelijkheid: de openbaarmaking doet afbreuk aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of betreft een bestuursdocument die vertrouwelijke informatie bevatten die door een derde vrijwillig is verstrekt
  • bescherming belangen: het vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële beschermde informatie ter vrijwaring van economisch belang
  • milieu-informatie: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bescherming van de vertrouwelijke informatie die een derde vrijwillig heeft verstrekt of het vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële beschermde informatie ter vrijwaring van economisch belang

Meer weten over de openbaarheid van bestuur?

Op 9 juni geven onze juristen een gratis webinar ‘Omgevingsrecht en openbaarheid van bestuur’. Meer informatie en inschrijven kan hier.