Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Kan de administratieve lus tot een termijnverlenging leiden in de vereenvoudigde procedure?

Antwoord: Neen, in de vereenvoudigde procedure wordt de beslissingstermijn niet automatisch verlengd door de administratieve lus. Dat maakt de lus in de praktijk moeilijk toepasbaar.

In tegenstelling tot de gewone procedure (artikel 32 § 2 OVD) of beroepsprocedure (artikel 66 § 2 OVD), wordt de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure in eerste aanleg niet automatisch verlengd met 60 dagen door toepassing van de administratieve lus (artikel 46 § 2 OVD; MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2334/1, p. 30).

De administratieve lus bij de vereenvoudigde procedure maakt het immers niet mogelijk om een openbaar onderzoek te (her)organiseren. Wel kan de vergunningverlenende overheid een tweede maal het advies van de adviesinstanties inwinnen. Omdat er geen automatische termijnverlenging plaatsvindt, is de lus in de vereenvoudigde procedure evenwel moeilijk toepasbaar in de praktijk.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een verplicht advies niet werd ingewonnen (artikel 82 OVB) of een aangetekende brief niet naar een aanpalende eigenaar werd gestuurd bij een gemene muur (artikel 83 OVB). Wanneer de adviesinstantie of aanpalende eigenaar er toch nog in slagen hun advies of standpunt tijdig kenbaar te, heeft de vergunningverlenende overheid meestal nauwelijks tijd om het te verwerken in de beoordeling (Vr. en Antw. Vl.Parl., Vr. nr. 321, 2 april 2019 (I. PIRA, antw. K. VAN DEN HEUVEL).

Dat er geen termijnverlening is in de vereenvoudigde procedure betekent ook dat de toepassing van de administratieve lus in de vereenvoudigde enkel mogelijk is voor wijzigingen die niet tot gevolg hebben dat een openbaar onderzoek moet worden georganiseerd. Is dat wel vereist, dan moet de procedure stopgezet worden en een aanvraag worden ingediend overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure (artikel 84 OVB).

Zie ook de vraag: ‘Kan er een openbaar onderzoek georganiseerd worden in de vereenvoudigde vergunningsprocedure als gevolg van een wijzigingslus?

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Onze experten bezorgen u daarmee binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan of vul onderstaand formulier in!