De gemeente Herne hecht veel belang aan een optimaal contact met de burger. Snelle en feilloze antwoorden maken deel uit van die ambitie. Voor complexe vragen en problemen bleek dat vroeger soms moeilijk. Antwoorden lieten vaak lang op zich wachten en waren dan nog niet altijd even eenduidig. Met Schulinck Omgevingsrecht kan omgevingsambtenaar Jos Duran niet alleen snel en correct antwoorden maar ook de burgers en gemeentediensten proactief adviseren.

De Vlaams-Brabantse gemeente Herne, op de grens met Henegouwen, telt bijna 7.000 inwoners. Het is een typische plattelandsgemeente, met bijzonder veel agrarische activiteit.  Burgemeester Kris Poelaert en zijn team, evenals de diverse gemeentediensten, doen er alles aan om de afstand met de bevolking zo klein mogelijk te houden. Jos Duran, omgevingsambtenaar en adviseur van de dienst Ruimtelijke Ordening: “Daar zijn de Hernenaars ons ook erg dankbaar voor, dat ze altijd bij ons kunnen aankloppen en dat wij er alles aan zullen doen om hen te helpen.”

Toen Jos Duran in 2021 door werd gecontacteerd over Schulinck Omgevingsrecht, ging hij te rade bij enkele buurgemeenten: “Ik wou wel eens horen of Schulinck Omgevingsrecht inderdaad zo’n verschil kon maken als ze zelf beloofden. En onder meer de nabije gemeente Lennik kon dit alleen maar beamen. Daarom heb ik niet geaarzeld om een proefperiode aan te gaan. En daarna heb ik evenmin geaarzeld om te pleiten bij het gemeentebestuur om dit platform te blijven gebruiken”, lacht hij.

Alle relevante info aangereikt via één zoekopdracht

De meerwaarde van Schulinck Omgevingsrecht was immers snel duidelijk. “Vooral voor mijn adviserende rol was dit een godsgeschenk”, preciseert Jos. “Vroeger moest ik op allerlei verschillende sites informatie verzamelen en dan nog hopen dat die actueel was. Vandaag krijg ik met één eenvoudige zoekopdracht alle relevante info netjes verzameld aangereikt. Niet alleen bespaart me dit enorm veel opzoekwerk, ik weet ook zeker dat alles 100% correct is. Dat scheelt enorm in de kwaliteit van de dienstverlening die wij aan onze burgers willen leveren.”

Vroeger moest ik op allerlei verschillende sites informatie verzamelen en dan nog hopen dat die actueel was. Vandaag krijg ik met één eenvoudige zoekopdracht alle relevante info netjes verzameld aangereikt

Ook de maandelijkse kost van de dienstverlening is gedaald dankzij Schulinck Omgevingsrecht, vult Jos verder aan: “Vroeger moest ik ook geregeld bij een raadsman aankloppen om de juiste informatie te pakken te krijgen. Zeker als het over specifieke vragen of situaties gaat, was gespecialiseerd juridisch advies wel nodig. Dat gebeurde uiteraard niet gratis. Vandaag kunnen we hiervoor bij de helpdesk van Schulinck Omgevingsrecht aankloppen, en krijgen we binnen de twee dagen een volledig antwoord op maat, veel sneller dan wat we vroeger mochten verwachten. Zonder extra kosten bovendien, want de helpdesk is in de prijs van het platform inbegrepen.”

Duidelijkheid en uitsluitsel over betwistbare begrippen

Voor de gemeente Herne is Schulinck Omgevingsrecht intussen al een onmisbaar hulpmiddel geworden om de burger zo snel en zo goed mogelijk te informeren en te adviseren. “Snel en duidelijk kunnen toelichten welke wetgeving van toepassing is en wat dit betekent voor hun specifieke context, betekent enorm veel voor onze burgers”, stelt Jos vast, “maar ook voor bouwondernemers van buiten de gemeente die hier een project beheren. Vaak gaat het over bedrijven uit het Waalse grondgebied waar andere wetgeving van kracht is. Het helpt hen dan enorm dat wij hen exact en volledig kunnen informeren wat de Vlaamse wetgeving voorschrijft.”

Snel en duidelijk kunnen toelichten welke wetgeving van toepassing is en wat dit betekent voor hun specifieke context, betekent enorm veel voor onze burgers

Het platform geeft duidelijkheid en uitsluitsel over termen in de wetgeving die anders voor discussie vatbaar zouden zijn. “Neem bijvoorbeeld het begrip ‘aan een goed uitgeruste weg liggen’, wat vaak als voorwaarde wordt genoemd voor specifieke projecten. In de wetgeving vind je daarover twee weinigzeggende zinnetjes. Maar van Schulinck Omgevingsrecht kreeg ik een uitgebreide toelichting en enkele voorbeelden, waarmee ik enkele mensen kon voorthelpen.”

Wekelijkse nieuwsbrief leidt vaak tot proactief advies

Dankzij Schulinck Omgevingsrecht is trouwens ook proactief advies steeds vaker mogelijk, merkt Jos op: “Elke maandag ontvangen we van Schulinck een nieuwsbrief waarin al het relevante nieuws over omgevingsrecht wordt samengevat, ook van wijzigingen in de wetgeving die pas binnen enkele maanden van kracht worden. Dat heeft ons al enkele malen in staat gesteld om proactief ons eigen beleid aan te passen in functie van die gewijzigde wetgeving. Dat zou vroeger onmogelijk zijn, want dan moesten we bij wijze van spreken telkens het volledige Staatsblad grondig doorzoeken, en daar kunnen we echt geen tijd voor vrijmaken. En we kunnen burgers adviseren om nog even te wachten met een project – of net om zich te haasten – omdat de wetgeving ter zake weldra verandert. Bijvoorbeeld in het geval van het veelbesproken ‘zorgwonen’ is dat al erg nuttig gebleken.”

Een hulpmiddel dat je wekelijks vele uren tijdwinst oplevert? Alleen al daarom zou je fan worden

Voorlopig maakt enkel de dienst Ruimtelijke Ordening gebruik van het platform. “Bij Leefmilieu hebben ze hun eigen bronnen en gewoontes. De behoefte aan één centrale bron van informatie is nog niet aanwezig, al weten ook zij de nieuwsbrief te smaken”, merkt Jos op, “maar ik ben ervan overtuigd dat, als ze het enkele malen zouden proberen, ze even grote fan worden als ik. Een hulpmiddel dat je wekelijks vele uren tijdwinst oplevert? Alleen al daarom zou je fan worden. En dan hebben we het nog niet eens over de tevreden burgers die snel en professioneel het juiste advies krijgen.”

 

Wilt u zelf Schulinck Omgevingsrecht ervaren? Vraag hier een demo aan →