Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 27 juli 2023 (nr. A-2223-1113). De Raad bevestigt hier opnieuw dat de vergunningverlenende overheid onlosmakelijk verbonden vergunningsplichtige aspecten bij hetzelfde project in 1 vergunningsprocedure moet behandelen.

Een grondverwerkend bedrijf doet een melding voor de uitbreiding van een opslagplaats. Het college neemt daar stilzwijgend akte van.

De Raad oordeelt dat het college had moeten controleren of de meldingsplichtige handeling zelf (de uitbreiding van de tijd opslagplaats) vergunningsplichtig was. Ook het vergunningsplichtig karakter van een te regulariseren ‘weg met groffe steenslag’ had het college moeten onderzoeken.

In principe kan namelijk alleen een melding ingediend worden voor louter meldingsplichtige projecten (artikel 106, lid 1 OVD). Een gemengd project met zowel vergunningsplichtige als meldingsplichtige handelingen moeten daarentegen in 1 gezamenlijke vergunningsaanvraag zitten (artikel 7 §2 lid 1 OVD).

Ook een regularisatie kan immers onlosmakelijk verbonden zijn met andere vergunningsplichtige of zelfs meldingsplichtige handelingen. Meer informatie hierover lees je in de opinie ‘Misdrijven en vergunningen: It takes two to tango’.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het verkavelen van gronden vinden onze klanten in het kennisdossier Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!