Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 mei 2023 (nr. A-2223-0842). In dit arrest licht de Raad het begrip kanaliseringswerken verder toe.

Voor bepaalde werken op of langs niet-kunstmatige bevaarbare waterlopen is de opmaak van een project-MER nodig. Voor kanaliseringswerken en het beperken van overstromingen die niet in Bijlage II Project-MER-besluit staan, is de opmaak van een screeningsnota voldoende. Dit volgt uit Bijlage III rubriek 10, a) Project-MER-besluit.

Deze zaak gaat over het verplaatsen van een onbevaarbare waterloop naar een diepere, ruimere bedding. Daarbij hoort de aanleg van een nieuw lozingspunt en het afsluiten van de verbinding met de waterloop. Dit zijn volgens de Raad kanaliseringswerken.

Kanalisering

Het begrip kanaliseringswerken vereist een ruime interpretatie. De spreekwoordelijke betekenis van kanaliseren is volgens Van Dale “een streek van kanalen voorzien”. Kanalen betekent dan weer “kunstmatige, gegraven waterweg (voor verkeer, afwatering of bevloeiing)”. Het wel of niet bevaarbaar karakter van een waterloop staat volgens de Raad los van deze begrippen. Kanaliseren heeft dan ook niet als doel een waterloop bevaarbaar te maken.

Bijlage III Project-MER-besluit gaat trouwens grofweg over projecten in Bijlage II, maar zonder de kwantitatieve en kwalitatieve drempels. Zo is het verbreden en verdiepen van een vaargeul langs een niet-kunstmatig bevaarbare waterloop volgens de Raad een kanaliseringswerk waarvoor een project-MER nodig is. Voor alle andere kanaliseringswerken is volgens Bijlage III een screeningsnota voldoende. Bijlage III maakt daarbij dus geen onderscheid tussen een onbevaarbare en bevaarbare waterloop (Verslag aan de Vlaamse Regering 2016, nr. 1803, 243/3).

Door de ruime invulling van het begrip kanaliseren omvat Bijlage III rubriek 10, a) Project-MER-besluit dan ook de kanalisering van onbevaarbare waterlopen.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de project-m.e.r.-plichtige projecten en flood relief werken vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!