Stedenbouwkundige misdrijven

10 november 2022 Handhaving, Omgevingsrecht

De zorg voor de goede ruimtelijke ordening wint in de praktijk steeds meer aan belang. De focus op de ruimtelijke planning en de omgevingsvergunning is niet voldoende om de goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Zonder toezicht op het terrein blijven deze ruimtelijke instrumenten namelijk dode letter. Om te voldoen aan de doelstelling van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling (artikel 1.1.4 VCRO), stelt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dan ook bepaalde handelingen strafbaar. Dit zijn de stedenbouwkundige misdrijven. Omgevingshandhaving is het sluitstuk van het omgevingsbeleid.

Klik op deze link voor de PDF versie van de infographic stedenbouwkundige misdrijven.

Thumbnail of post #275122