3 Meldingsprocedures

26 mei 2023 Omgevingsrecht

Er ontstaan vaak vragen over het beoordelingskader of de te volgen procedure als het gaat om meldingen.

In deze infographic bespreken we de voornaamste kenmerken van drie soorten meldingen en hun bijbehorende procedure en beoordeling:

  1. Melding voor stedenbouwkundige handelingen en klasse 3 inrichtingen
  2. De melding voor overdracht van een omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  3. Melding voor handelingen aan beschermde stads- en dorpsgezichten

Thumbnail of post #276859