Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Zijn meergezinswoningen toegelaten in een WUG? 

Ja, op voorwaarde dat er sprake is van het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen bestemd voor bewoning die één samenhangend geheel vormen. 

Als een plan het woonuitbreidingsgebied (WUG) niet in zijn geheel ordent, is alleen groepswoningbouw mogelijk (artikel 5 Inrichtingsbesluit).

De Vlaamse Codex Wonen definieert groepswoningbouw als (artikel 1.3, 20° VCW):

  • het gemeenschappelijk oprichten van woningen
  • die een gemeenschappelijke werf hebben
  • en fysisch of stedenbouwkundig met elkaar verbonden zijn

De Raad van State gebruikt een gelijkaardige definitie. Zo moet er sprake zijn van het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen bestemd voor bewoning. Deze gebouwen moeten daarnaast één samenhangend geheel vormen (RvS 16 september 2021, nr. 251.506).

Er is geen sprake van groepswoningbouw bij:

Ook het bouwen van woningen “in één aaneengesloten periode” bewijst het gemeenschappelijk karakter van de oprichting niet (RvVb 17 juni 2021, nr. A-2021-1112).

Volgens de RvVb zijn WUG reservezones van het woongebied. Ze moeten als uitzonderingsgebied gevrijwaard blijven. Een te ruime opvatting van het begrip groepswoningbouw maakt de realisatie van verschillende, individuele bouwprojecten in het WUG mogelijk. Dit mag niet de bedoeling zijn (RvVb, 5 februari 2019, nr. A/1819/0563).

Een uitgebreide opsomming van bouwprojecten die de rechtspraak niet als groepswoningbouwprojecten ziet, vind je hier.


Goed om te weten: een tijdje geleden keurde de Vlaamse Regering het ontwerp Decreet woonreservegebieden goed. Bij de inwerkingtreding zal er pas gebouwd mogen worden in WUG als de gemeenteraad het gebied vrijgeeft. Meer hierover vind je terug in ons nieuwsbericht.


Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!