Vraag: Worden bij de geïntegreerde procedure de bepalingen van het Gemeentewegendecreet of het Omgevingsvergunningsdecreet gevolgd?

Antwoord: De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg opgenomen in een omgevingsvergunningsprocedure, volgt de procedureregels van het Omgevingsvergunningsdecreet (artikel 12 § 2 GWD).

Bij de integratie van de gemeenteraadsbeslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg in een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een verkaveling, dienen de regels van het Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) worden gevolgd (artikel 12 § 2 GWD en artikel 31 OVD). In het bijzonder dient bij dergelijke integratie de gewone vergunningsprocedure met het openbaar onderzoek gevolgd worden (artikel 47 OVB en Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1847/1, p. 42-43) en bijvoorbeeld niet de regels over het openbaar onderzoek over rooilijnplannen. Bijgevolg zijn in dat geval de procedurebepalingen in afdeling 2 of 3 (Hoofdstuk 3) van het Gemeentewegendecreet niet van toepassing.

Op dit laatste bestaat evenwel een uitzondering voor de minimale dossiersamenstelling van een rooilijnplan of het grafisch plan bij de opheffing van een gemeenteweg, hiervoor zijn artikelen 16 en 20 GWD van toepassing. De vorm en inhoud van het gemeentelijk rooilijnplan en het grafisch plan worden evenwel overgenomen bij de geïntegreerde procedure (FAQ Gemeentewegendecreet Departement Omgeving).

Meer informatie over de voorwaarden van de geïntegreerde procedure en het verloop ervan vindt u terug in de databank Schulinck Omgevingsrecht.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!