Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Wat is het verschil tussen een stedenbouwkundige voorwaarde en een last?

Een vergunningsvoorwaarde dient om het aangevraagde vergunbaar te maken. Lasten vloeien voort uit het voordeel van de begunstigde en de bijkomende taken die de overheid op zich neemt.

Vergunningsvoorwaarden dienen om een aanvraag aanvaardbaar met het recht en goede ruimtelijke ordening te maken (artikel 4.3.1 § 1 lid 2 VCRO).

Lasten zijn bijkomende verplichtingen die de bevoegde overheid aan de omgevingsvergunning kan verbinden. Ze vloeien voort uit (artikel 75 §2 OVD):

  • het voordeel dat de begunstigde uit zijn omgevingsvergunning haalt
  • de bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich neemt

Voorwaarden en lasten kennen elk hun eigen criteria. Ze verschillen ook op vlak van rechtsgevolgen. Zo zal een vergunning bij de niet- uitvoering  van lasten vervallen (artikel 99 § 1 OVD; artikel 102 § 1 en 2 OVD). Een niet uitgevoerde vergunningsvoorwaarde daarentegen biedt grond tot handhaving (artikel 6.2.1 VCRO).

De kwalificatie in de vergunningsbeslissing bepaalt niet of er sprake is van een voorwaarde of een last. Het is de inhoud die telt (RvVb 19 juni 2018, nr. A/1718/1036, RvVb 21 februari 2017, nr. A/1617/0591).

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!