Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Wat is de verhouding tussen een stedenbouwkundige verordening en een RUP?

Op hetzelfde bestuursniveau hebben de voorschriften van een RUP voorrang op de voorschriften van een stedenbouwkundige verordening.

Een stedenbouwkundige verordening is een van een bestemmingsplan te onderscheiden instrument. Het kan geen afbreuk doen aan de stedenbouwkundige voorschriften van RUP of een BPA (artikel 2.3.3 VCRO). Een bestemmingsplan geldt dan ook als een lex specialis met voorrang op de algemene regels van een stedenbouwkundige verordening (RvVb 11 januari 2024, nr. A-2324-0341 en RvVb 2 december 2021,nr. A-2122-0253). Dit betekent dat een stedenbouwkundige verordening niet kan verbieden wat een RUP duidelijk toelaat.

Wel kan een stedenbouwkundige verordening een minimumnorm uit een RUP verstrengen (RvVb 16 janurari 2018,nr. A/1718/0461). Het kan met andere woorden aanvullend zijn waardoor het iets regelt wat ontbrak in het RUP. Er kan en mag daarbij dan geen sprake zijn van enige strijdigheid.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!