Vraag: Welke “lus” is van toepassing wanneer een aanvrager verzoekt om een wijziging van zijn vergunningsaanvraag?

Antwoord: De wijzigingslus (artikel 30 en 45 OVD).

Het verzoek of initiatief tot wijziging gaat uit van de vergunningsaanvrager zelf.

Tijdens de gewone vergunningsprocedure kan een gemeente, na openbaar onderzoek, een wijziging toestaan wanneer deze (artikel 30 lid 1 en 2 OVD):

  • geen afbreuk doet aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

Verder kan een nieuw (tweede) openbaar onderzoek noodzakelijk zijn en is het in bepaalde gevallen zelfs verplicht (artikel 30 lid 3 OVD).

Tijdens de vereenvoudigde vergunningsprocedure kan een gemeente een wijziging toestaan wanneer deze (artikel 45 OVD):

  • geen afbreuk doet aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening;
  • niet tot gevolg heeft dat een openbaar onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag moet worden georganiseerd.

Is er toch een openbaar onderzoek vereist? Dan zal de gewijzigde aanvraag verder worden afgehandeld volgens de gewone vergunningsprocedure.

Verschil met de administratieve lus?

Administratieve lus (artikel 13 OVD):

  • kan door de gemeente worden aangewend;
  • voor het herstellen van procedurele onregelmatigheden die zouden kunnen leiden tot vernietiging;
  • tijdens de gewone en de vereenvoudigde procedure (en de beroepsprocedure).

Meer toelichting staat in de thematische verdieping over de administratieve lus in Schulinck Omgevingsrecht.

Wijzigingslus (artikel 30, 45 en 64 OVD):

  • op initiatief aanvrager;
  • voor het wijzigen van de aanvraag;
  • tijdens de gewone en de vereenvoudigde procedure (en de beroepsprocedure).

Meer toelichting staat in de thematische verdieping over het wijzigingsverzoek in Schulinck Omgevingsrecht.