Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Wie is bevoegd voor het schorsen van de omgevingsvergunning als de milieuvoorwaarden niet worden nageleefd?

Antwoord: De vergunningverlenende overheid (artikel 92 OVD). Voor gemeentelijke projecten is dat dus het CBS, weliswaar na advies van de toezichthouder.

Toelichting

Typische handhavingsactoren zijn het parket of de lokale toezichthouder. Deze laatste kan bijvoorbeeld bestuurlijke maatregelen opleggen (artikel 16.4.5 DABM).

Als echter een vergunninghouder of exploitant de algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet naleeft, kan ook het CBS actie ondernemen.

Het schorsen of opheffen van een omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten behoort namelijk toe aan de bevoegde overheid voor het verlenen van vergunningen (artikel 92 OVD en artikel 15 OVD). Voor de gemeentelijke projecten is dat het CBS.

Het CBS moet onder meer de vergunninghouder of exploitant in kennis stellen van dit initiatief. Hij moet hem ook horen. Daarnaast wint het CBS ook het advies in van de bevoegde toezichthouder (artikel 92 OVD en artikel 134 OVB). Het CBS kan de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk schorsen. Ook kan het CBS de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de exploitatie geheel of gedeeltelijk schorsen/opheffen.

Tegen de beslissing van het CBS is beroep mogelijk bij de Vlaamse regering (artikel 93 lid 1 OVD).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!