Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Welke overheid is bevoegd bij een vergunningsaanvraag over een perceel dat in meerdere gemeenten ligt?

Antwoord: Dit zal afhangen van het grondgebied waarop de vergunningsplichtige handeling zou worden uitgevoerd.

De bevoegde overheid in eerste aanleg kan zijn:

  • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • de deputatie
  • de Vlaamse Regering, eventueel via de gewestelijke omgevingsambtenaar (GOA)

De bepaling van de bevoegde overheid is geregeld via een cascadesysteem. Aangezien in het Aanwijzingsbesluit enkel Vlaamse en Provinciale projecten zijn opgesomd, is de gemeente residuair bevoegd. De gemeenten zijn met andere woorden enkel bevoegd wanneer de Vlaamse Regering of de provincie niet bevoegd is (artikel 15 §1 OVD).

Wanneer het project op het grondgebied van twee of meer gemeenten ligt, is de deputatie de bevoegde overheid (artikel 15 §5 OVD). Het ‘project’ is het geheel van vergunnings- of meldingsplichtige elementen of minstens één ervan (artikel 2, 8° OVD).

Stel dat de vergunningsplichtige handeling die de aanvrager wilt uitvoeren enkel op het grondgebied van één gemeente ligt, dan is alleen deze gemeente bevoegd. Dit ook al ligt een deel van het volledige perceel in een andere gemeente. In dat geval zal het ‘project’ zich immers beperken tot het grondgebied van één gemeente.

Zo kan de aanvrager een woning bouwen op het deel van het perceel dat in gemeente A ligt, en gebeurt er niks met het deel van het perceel dat in gemeente B ligt (bv. de bestaande achtertuin).

Wanneer een project meerdere onlosmakelijk verbonden elementen bevat die verspreid zijn over het perceel binnen het grondgebied van twee of meerdere gemeenten, dan is de deputatie bevoegd.

De vergunningsaanvraag van daarnet kan bijvoorbeeld een warmtepomp als ingedeelde inrichting of activiteit hebben, die de aanvrager wilt plaatsen in de achtertuin. De woning ligt dan op het grondgebied van gemeente A terwijl de warmtepomp op het grondgebied van gemeente B ligt.

Goed om te weten

U kunt op een eenvoudige manier bepalen wie de bevoegde overheid is via dit stappenplan.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!