Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Volstaat de datum van het advies van het CBS(artikel 67 §3 OVB) om na te gaan of het advies tijdig is?

Antwoord: Nee. Het bestuur moet het advies ook binnen de adviestermijn opladen op het Omgevingsloket.

Het volstaat niet om de datum van het eigenlijke advies te nemen. Om tijdig advies uit te brengen moet het advies tijdig (binnen de adviestermijn) worden verzonden. In het verleden werd de datum van poststempel van de aangetekende zending hiervoor gebruikt. Het effectief kennis nemen van het advies geldt dan niet als datum, maar wel de datum van verzending door de adviesinstantie. Met de werking van het omgevingsloket geldt de datum van het opladen van het advies in het omgevingsloket. De Raad steunt dit op het gegeven op het principiële gebruik van het Omgevingsloket (artikel 157 OVB). Volgens de Raad kan slechts met het opladen van het advies in het omgevingsloket het advies kenbaar worden gemaakt voor de vergunningverlenende overheid.

Als het CBS bv. als adviserend schepencollege advies moet geven binnen de 50 dagen (59 OVD en 67 OVB), dan moet hij dat advies binnen de 50 dagen hebben opgeladen. Een advies dat binnen deze termijn is opgesteld maar buiten deze termijn wordt opgeladen, is laattijdig (zie in dit verband onder meer RvVb 1 april 2021, nr. A-2021-0845;6 oktober 2022 met nummer RvVb-A-2223-0090).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan of vul onderstaand formulier in!