Vraag: Volstaat één openbaar onderzoek bij een verkavelingsaanvraag met een aanleg van een weg?

Antwoord: Ja, in het kader van een geïntegreerde procedure volstaan de procedureregels van de omgevingsvergunning waarbij geen 2 openbare onderzoeken zijn voorzien, tenzij bij de toepassing van de administratieve lus (artikel 13 Omgevingsvergunningendecreet) of wijzigingslus (artikel 30 en artikel 64 Omgevingsvergunningendecreet).

Volgens artikel 12 §2 Gemeentewegendecreet kan de aanleg van een gemeenteweg in afwijking van artikel 11 opgenomen worden in een omgevingsvergunning op voorwaarde dat de aanleg van een gemeenteweg wordt opgenomen in een omgevingsvergunning voor verkaveling (of stedenbouwkundige handelingen).

Dit impliceert dat de procedureregels van de omgevingsvergunning moeten worden gevolgd en niet de procedurebepalingen in afdeling 2 van het Gemeentewegendecreet..

Artikel 12 §2 Gemeentewegendecreet bepaalt verder dat deze mogelijkheid slechts geldt, voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat voldoet aan de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden gesteld in het Gemeentewegendecreet.

De vorm/inhoud van een gemeentelijk rooilijnplan moet dus overgenomen worden, ook al is deze bepaling in artikel 16 opgenomen onder voormelde afdeling 2 van het Gemeentewegendecreet waarvan de procedures niet gelden bij integratie van de wijziging in een omgevingsvergunning.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!