Vraag: Moet een aanvraag die betrekking heeft op een zonevreemd beschermd dorpsgezicht (artikel 4.4.6 VCRO) ook voldoen aan de zonevreemde basisrechten?

Antwoord: 

Nee, de memorie van toelichting bij de VCRO bevestigt dat je de afwijkingsmogelijkheden in titel IV, hoofdstuk 4, afdeling 1 VCRO afzonderlijk, onder de voorwaarden die gelden in die afdeling, kan toepassen. Het is niet vereist om de aanvraag cumulatief te toetsen aan de zonevreemde basisrechten. (MvT, Parl.St. Vl.Parl., 2008-09, stuk 2011/1, p148, nr. 472)

De Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigt deze visie in zijn rechtspraak (zie o.m. RvVb 14 maart 2017 met nummer A/1617/0663 en RvVb 28 mei 2019 met nummer A-1819-1034).

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!