Vraag: Mag er al publiciteit gemaakt worden voor de verkoop van een bouwgrond waarvan de vergunningsaanvraag voor de verkaveling nog in behandeling is?

Antwoord: Neen, niemand mag een stuk grond verkavelen voor woningbouw zonder voorafgaande omgevingsvergunning (artikel 4.2.15 § 1 VCRO). Dit geldt ook voor het aanbieden van onbebouwde gronden, zelfs onder opschortende voorwaarde (artikel 4.1.1, 14° VCRO).

Het maken van publiciteit voor een onbebouwde kavel, bv. doordat een makelaar de bouwgrond te koop aanbiedt op zijn website, vereist een vergunning voor de verkaveling. Overeenkomstig artikel 4.2.15 § 1 VCRO mag niemand namelijk zonder voorafgaande omgevingsvergunning een stuk grond verkavelen voor woningbouw. Artikel 4.1.1, 14° VCRO definieert het begrip ‘verkavelen’ verder als volgt: “een grond vrijwillig verdelen in 2 of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan 9 jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies”.

De parlementaire voorbereidingen van de VCRO bevestigen dat een verkavelingsvergunning aan de koper van een kavel bouwzekerheid biedt en een goede plaatselijke ordening vastlegt door middel van de stedenbouwkundige voorschriften (Parl.St. Vl.Parl., 2011-12, 1494/1, 5-6). Het verkavelen van een bouwgrond zonder de vereiste omgevingsvergunning kan bovendien een stedenbouwkundig misdrijf uitmaken waarop strenge straffen staan (artikel 6.2.1 VCRO).

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!