Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Is een omgevingsvergunning voor een verkaveling vereist wanneer de eigenaar zijn goed wilt splitsen louter met het oog op de verkoop van de kavel met de woning?

Antwoord:

Nee, een voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is niet verplicht. De verkoper behoudt immers de onbebouwde kavel. Niet alle criteria van de verkavelingsplicht zijn dus vervuld.

De verkavelingsplicht is alleen van toepassing wanneer alle hieronder vermelde voorwaarden vervuld zijn (artikel 4.2.15, § 1, in samenlezing met artikel 4.1.1, 14° VCRO):

  •  een vrijwillige verdeling van een grond in twee of meer kavels
  • minstens één onbebouwd kavel
  • de onbebouwde kavel(s) worden onderworpen aan verkoop, huur voor meer dan negen jaar of erfpacht of opstal
  • De rechtshandelingen zijn gericht op woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt

In ons voorbeeld wil de eigenaar een verdeling/splitsing van een goed om de kavel met de woning te verkopen en de onbebouwde kavel te behouden. De casus voldoet dus niet aan de twee laatste voorwaarden van de verkavelingsplicht. De onbebouwde kavel maakt niet het voorwerp van een verkoop uit. Het te verkopen lot is niet bestemd voor woningbouw. De koper kan zich immers in de bestaande woning vestigen.

Wilt u meer weten over de verkavelingsplicht?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!