Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Volstaat een melding voor een aangebouwd bijgebouw tot aan de voorgevellijn van het hoofdgebouw?

Ja, als het bijgebouw in de zijtuin staat en voldoet aan de voorwaarden in artikel 4 en 6 Meldingsbesluit. Onder andere de volgende voorwaarden gelden:

  • geen vergunningsplichtige functiewijziging tot gevolg
  • het aantal woongelegenheden blijft hetzelfde
  • de oppervlakte van de bestaande en op te richten aangebouwde bijgebouwen is maximaal 40 m²
  • in de zijtuin tot op 3 meter of in de achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrenzen
  • hoogte beperkt tot 4 meter

De definities van het Meldingsbesluit staan trouwens in artikel 1 Meldingsbesluit. Zo ligt de zijtuin naast een zijgevel en de voortuin voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw. De zijgevel is dan weer de gevel aan de zijkant van het hoofdgebouw. Tot slot is de voorgevellijn de lijn getrokken vanaf de voorgevel tot aan de zijgrenzen van het goed.

Het is dus mogelijk dat iemand via een melding een aangebouwd bijgebouw plaatst in de zijtuin tot aan de voorgevellijn.

Goed om te weten: Een voorgevelwijziging is geen aparte bestaande vergunningsplicht. Het zijn verbouwingswerken in het algemeen die vergunningsplichtig zijn (artikel 4.2.1, 1° VCRO). Voor bepaalde werken heeft de Vlaamse Regering deze vergunningsplicht vervangen door de meldingsplicht of een vrijstelling (artikel 4.2.2 en 4.2.3 VCRO). Al kan een aangebouwd bijgebouw in strijd zijn met bijvoorbeeld een geldend RUP of een stedenbouwkundige verordening. Wanneer dat het geval is, geldt het Meldingsbesluit niet en blijft de vergunningsplicht overeind (artikel 6 Meldingsbesluit).

Meer over de aangebouwde bijgebouwen vinden onze klanten in de thematische verdieping.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!