Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Valt het plaatsen van een dakterras onder het uitbreiden van een gebouw?

Nee, tenzij het gaat over een overdekt dakterras.

Het inrichten van een plat dak als dakterras kan vergunningsplichtig zijn (artikel 4.2.1, 1° VCRO). Denk maar aan het plaatsen van balustrades, het beloopbaar maken, het wijzigen van het gebruik als groendak enzovoort (RvVb 31 mei 2016, nr. A/1516/1159). Wanneer evenwel voldaan is aan alle voorwaarden, kan een vrijstelling van omgevingsvergunning (zoals artikel 2.1, 2° Vrijstellingsbesluit).

Het is niet omdat een dakterras vergunningsplichtig kan zijn, dat er ook sprake is van een uitbreiding. De VCRO definieert het begrip uitbreiden niet, maar in zijn spraakgebruikelijke betekenis betekent het een grotere oppervlakte laten beslaan (RvVb 24 september 2019, nr. A-1920-0084).

Bouwvolume kent wel een definitie. Het is het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden (artikel 4.1.1, 2° VCRO). Die aanhorigheden vinden in bouwtechnisch opzicht rechtstreeks aansluiting of steun bij het hoofdgebouw (RvVb 11 mei 2023, nr. A-2223-0866). Het bruto-bouwvolume wordt gemeten met inbegrip van de buitenmuren en dak, te vertrekken van het maaiveld.

Een niet-overdekt dakterras valt dan ook niet onder het bouwvolume of het uitbreiden van een woning. Het bestaande volume blijft namelijk behouden. Al staat dit los van het mogelijke vergunningsplichtige karakter. Een overdekt dakterras daarentegen kan wel tot het bouwvolume behoren en dan ook een uitbreiding zijn.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!