Valt een exploitatie met 2 stookinstallaties met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 250 kW onder rubriek 43.1 bijlage 1 VLAREM II?

 Antwoord: Ja, het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen geldt = 500 kW.

  1. Rubriek 43.1 bijlage 1 VLAREM II bepaalt duidelijk dat de rubriek van toepassing is op “het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van (…)”

  2. Artikel 5.43.2.1 VLAREM II bepaalt daarnaast:

    “Een samenstel van twee of meer nieuwe stookinstallaties wordt als één stookinstallatie beschouwd en het nominaal thermisch ingangsvermogen ervan wordt samengeteld voor de berekening van het totale nominaal thermisch vermogen van de installatie als de afgassen van die stookinstallaties via een gemeenschappelijke schoorsteen worden uitgestoten of als de afgassen van die stookinstallaties, met inachtneming van technische en economische factoren, volgens het oordeel van de vergunningverlener via een gemeenschappelijke schoorsteen kunnen worden uitgestoten (…)”

  3. De exploitatie moet tot slot een milieutechnische eenheid uitmaken (artikel 1.1.2 VLAREM II).

Meer over stookinstallaties vindt u in de thematische verdieping in Schulinck Omgevingsrecht.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!