Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Is het plaatsen van een voorzetrolluik of uitschuifbare luifel aan de gevel vergunningsplichtig? 

Nee, het fysiek bouwvolume verandert namelijk niet. 

Als uitgangspunt geldt dat het verbouwen van een constructie steeds vergunningsplichtig is (artikel 4.2.1 1°, c) VCRO).

Bepaalde stedenbouwkundige handelingen kunnen vrijgesteld zijn van omgevingsvergunning (artikel 2.1 2° Vrijstellingsbesluit). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer ze het (fysiek) bouwvolume niet wijzigen.

Een uitklapbare of uitschuifbare luifel verandert het bouwvolume niet. Het is dus geen fysisch aansluitende aanhorigheid (RvVb 13 maart 2018, nr. A/1718/0653). Dit is volgens de Raad anders voor een vaste luifel die steunt op een vaste structuur. Zulke luifel kan wel een fysisch en bouwtechnisch aansluitende aanhorigheid van het hoofdvolume zijn. In dat geval behoort de luifel wel tot het fysiek bouwvolume en geldt deze vrijstelling niet.

Let wel: de vrijstelling geldt alleen voor handelingen aan zijgevels, achtergevels en daken. Voor een rolluik of luifel aan de voorgevel geldt de deze niet.


Voor de toepassing van het Vrijstellingsbesluit moet ook steeds voldaan zijn aan de algemene en bijzondere toepassingsvoorwaarden.